Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Vägen har en viktig funktion för transporter av personer och gods, både på lokal och regional nivå.

Aktuellt

Det planerade samrådet för etapp 2, Säffle–Hammar, sker digitalt under våren 2021

Trafikverket hade planerat att hålla ett samrådsmöte avseende etapp 2 (sträckan Säffle–Hammar) men den ökande smittspridningen av covid-19 gör att vi istället kommer att genomföra ett digitalt samråd under våren 2021. Du hittar ytterligare information om det digitala samrådet på denna webbplats – i god tid före samrådsperioden.

Två alternativa vägsträckningar har valts bort

Under lokaliseringsutredningen har det kommit fram information som gjort att blå och svart korridor redan nu valts bort och dessa alternativ kommer inte att utredas vidare. Du får en överblick av alternativa korridorer på karta över korridorer. I den kommande lokaliseringsutredningen kan du läsa motiveringen till varför dessa två korridorer valts bort.

För att öka trafiksäkerheten mellan Säffle och Valnäs ska sträckan byggas om till mötesfri landsväg. Vägen har även en stor betydelse för turisttrafiken genom regionen. Oskyddade trafikanter som vill färdas mellan Säffle och Värmlandsbro är vid vissa delar av sträckan hänvisade till E45. Därför kommer vi också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. I uppdraget ingår även att se över förbättringar för kollektivtrafiken, till exempel tillgänglighetsanpassning, hållplatslägen och pendelparkeringar.

Vägsträckan är indelad i tre etapper:

  1. Etapp 1: omfattar genomfart av Säffle
  2. Etapp 2: mellan Säffle och Hammar (11 km lång)
  3. Etapp 3: mellan Hammar och Valnäs (5 km lång).

Det innebär att varje etapp får en egen vägplan. I vägplanerna bestäms vad som i senare skede ska byggas.

Byggstart planeras till år 2025.