Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45, Säffle–Valnäs, mötesfri landsväg

E45 mellan Säffle och Valnäs har varierande standard och det finns brister i tillgänglighet, framkomlighet och trafiksäkerhet. Vägen har en viktig funktion för transporter av personer och gods, både på lokal och regional nivå.

Aktuellt

Lokaliseringsalternativ för E45 Säffle–Valnäs (etapp 2 Säffle–Hammar) har beslutats

Trafikverket har tagit fram olika lokaliseringsalternativ för etapp 2, Säffle-Hammar. Projektet kommer att arbeta vidare med samrådshandlingens alternativ Lila korridor (befintlig sträckning) som ligger till grund för den fortsatta planeringen. Läs mer om motivet för val av denna korridor i nyheten nedan.

För att öka trafiksäkerheten mellan Säffle och Valnäs ska sträckan byggas om till mötesfri landsväg. Vägen har även en stor betydelse för turisttrafiken genom regionen. Oskyddade trafikanter som vill färdas mellan Säffle och Värmlandsbro är vid vissa delar av sträckan hänvisade till E45. Därför kommer vi också att bygga en separat gång- och cykelväg mellan Säffle och Värmlandsbro och vidare genom Värmlandsbro. I uppdraget ingår även att se över förbättringar för kollektivtrafiken, till exempel tillgänglighetsanpassning, hållplatslägen och pendelparkeringar.

Vägsträckan är indelad i tre etapper:

  1. Etapp 1: omfattar genomfart av Säffle
  2. Etapp 2: mellan Säffle och Hammar (11 km lång)
  3. Etapp 3: mellan Hammar och Valnäs (5 km lång).

Det innebär att varje etapp får en egen vägplan. I vägplanerna bestäms vad som i senare skede ska byggas.

Byggstart planeras till tidigast år 2025.