Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kartbild över den lila korridoren.

Trafikverket arbetar vidare med lokaliseringsalternativ Lila korridor

Av de olika lokaliseringsalternativ som Trafikverket har utrett för etapp 2, Säffle–Hammar, kommer projektet att arbeta vidare med alternativet Lila korridor. Det är längs den befintliga sträckningen av E45.

Motivet för att välja denna korridor för att bygga mötesfri landsväg mellan Säffle och Hammar är följande:

Av de fyra utredda alternativa korridorerna ses inte grön och röd korridor ge några större positiva effekter och konsekvenser än den gula korridoren. 

Ett val av gul korridor skulle medföra störst nytta och effekt för genomfartstrafiken samt uppfyller ändamålet för åtgärden på bästa sätt. Dock medför gul korridor störst intrång i jungfrulig mark och har den högsta investeringskostnaden.  

Skälen till att den lila korridoren anses vara den mest lämpliga att gå vidare med är den låga påverkan på landskap, natur- och kulturmiljö i kombination med den lägsta investeringskostnaden – jämfört med de andra alternativen.

Att samtliga andra korridorer har en högre grad av måluppfyllelse, jämfört med den lila korridoren, väger inte upp för den väsentligt högre investeringskostnaden och det stora anspråk av jungfrulig mark som framförallt gul korridor skulle innebära.