Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Beläggningsarbetena har startat

Arbetet med utläggning av beläggningen har påbörjats. Under några veckor kommer en stor del av asfaltarbetena längs E18 att ske.

Läggningen sker med som mest fyra lager. Utläggningen sker med en metod som gör att utläggningen pågår över en arbetsdag utan avbrott, vilket innebär en jämn och hög kvalitet på utlagt material.

I första skedet kommer utläggning att ske på de delar av E18 som går i nysträckning. Därefter sker utläggning på den del av E18 som idag håller på att byggas norr om trafikerade körfält i breddningsdel (östra delen).

Under senare delen av november kommer trafiken att läggas över på denna del och arbeten vidta där trafiken går idag. Det sista beläggningslagret, slitlagret, kommer att utföras först ett år efter trafiköppning, vilket innebär att det läggs ut våren 2018.