Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Asfaltering och andra avslutande arbeten

Arbetena fortsätter nu i rask takt med bl.a. beläggning som startade efter påsken. Kvarstående asfaltering innan trafiköppningen den 12 juni är främst i den östra delen av sträckan samt västerut förbi nya Sörmomotet.

Faunabron är till stora delar färdig, kvarstår gör motfyllning av bron, effektbelysning, tätskikt ovanpå bron, en del räckesarbeten och så småningom beklädnadsarbeten med jord och växter.

I anslutning till den kontrollplats som byggs mellan de nya trafikplatserna (ungefär motsvarande utförande som vid Nyängen i Grums kommun) pågår markarbeten och byggande av ett teknikhus. Vid infarten, och placerat mellan avfartsramp och E18, monteras en s.k quad-guardDet är en form av krockdämpare med mycket stor energiupptagande förmåga i händelse av att något fordon kör in i denna.

Utefter kontrollplatsen mellan denna och E18 monteras sedan sidobarriär med bullerskärm. Syftet med bullerskärmen är att det ska vara acceptabel ljudnivå i samband med verksamhet på kontrollplatsen. På delar av sträckan kommer det att märkas att man passerar genom ett vattenskyddsområde genom att kraftiga högkapacitetsräcken är placerade utefter vägens båda sidor. Det är i samma område som dikena utförts täta i syfte att förhindra utsläpp till grundvatten och vattendrag.