Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggtrafik

Väg 62, Norra Sanna–Dyvelsten och Dyvelsten–norra infarten Forshaga, mötesfri landsväg, gång- och cykelväg

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet har vi tagit fram vägplaner för att mötesseparera väg 62 på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Två vägplaner för mötesseparering

Vägplanerna omfattar arbete med att mötesseparera väg 62 på en cirka nio kilometer lång sträcka mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga. Vi upprättar två vägplaner för sträckan, en för Norra Sanna–Dyvelsten och en för Dyvelsten–norra infarten till Forshaga.

Vi ska även se över trafiksäkerheten i korsningarna och göra de åtgärder som krävs för att korsningarna ska bli trafiksäkra. I arbetet ingår också en gång- och cykelväg på sträckan Norra Sanna–Acksjön.


Beslut att fastställa vägplaner
Trafikverket har nu beslutat att med stöd av 18 § i väglagen fastställa de två vägplanerna. Besluten i sin helhet finns under fliken Dokument/Aktuella dokument.

Planen för etapp 1, Norra Sanna-Dyvelsten, har överklagats till regeringen, medan planen för etapp 2, Dyvelsten- Norra infarten till Forshaga har vunnit laga kraft.

Upphandling av bygghandling pågår för den senare etappen.