Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggtrafik

Väg 62, Norra Sanna–Dyvelsten och Dyvelsten–norra infarten Forshaga, mötesfri väg, gång- och cykelväg

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar vi att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Vi planerar att bygga om väg 62 till mötesfri väg mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga. Det är en sträcka på cirka nio kilometer. Vi har upprättat två vägplaner för sträckan, en för Norra Sanna–Dyvelsten och en för Dyvelsten–norra infarten till Forshaga.

I samband med att vi bygger om vägen ser vi över korsningarna på sträckan och gör dem mer trafiksäkra. Vi planerar också för en gång- och cykelväg mellan Norra Sanna och Acksjön.

Målet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten, främst vad gäller mötes- och singelolyckor. Det kommer att bli till nytta för både arbetspendling och godstransporter.

De båda vägplanerna för etapp 1, Norra Sanna–Dyvelsten och etapp 2, Dyvelsten–Norra Infarten Forshaga är fastställda och har vunnit laga kraft.

Vi tar nu fram bygghandling för etapp 1 och upphandling av entreprenör pågår för etapp 2. 

I norra Dyvelsten planerar vi att gräva ut en yta vid väg 62 och göra om slänten mot vägen. Det gör vi för att minska belastningen på vägen så att den blir stabilare och mer hållbar. Vi tar nu fram en separat vägplan för det arbetet.