Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggtrafik

Väg 62, Norra Sanna–Dyvelsten och Dyvelsten–norra infarten Forshaga, mötesfri väg, gång- och cykelväg

För att öka trafiksäkerhet och framkomlighet planerar vi att bygga om väg 62 till mötesfri väg på sträckan mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga.

Vi planerar att bygga om väg 62 till mötesfri väg mellan Norra Sanna och norra infarten till Forshaga. Det är en sträcka på cirka nio kilometer. Vi har upprättat två vägplaner för sträckan, en för Norra Sanna–Dyvelsten och en för Dyvelsten–norra infarten till Forshaga.

Vi ska även se över trafiksäkerheten i korsningarna och göra de åtgärder som krävs för att korsningarna ska bli trafiksäkra. Vi planerar också för en gång- och cykelväg mellan Norra Sanna och Acksjön.

Beslut att fastställa vägplaner

Trafikverket har nu beslutat att med stöd av 18 § i väglagen fastställa de två vägplanerna. Besluten i sin helhet finns under fliken Dokument/Aktuella dokument.

Planen för etapp 1, Norra Sanna - Dyvelsten och etapp 2, Dyvelsten - Norra Infarten Forshaga har båda vunnit laga kraft.

Bygghandling pågår för båda etapperna.