Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Brounderhåll Värmland

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar efter behov.

Planerat underhåll är det som är mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd och ökar trafiksäkerheten i länet.

Underhållsåtgärder kan innebära att vi byter ut och reparerar brodelar, exempelvis kantbalkar, räcken och tätskikt. Det kan även innebära att vi sopar och tvättar broarna. Underhåll av broar pågår kontinerligt och planeras i femårsperioder. 

Planerade broåtgärder under 2021

Bro Åtgärd Trafikrestriktion Väg Kommun Tid
Bro över bäck vid Possberg Betongreparation frontmur Tillfälligt skyltad hastighet 30 km/h. väg 586 Kristinehamn Klart
Bro över bäck i Södra Leverbyn Betongsprutning Tillfälligt skyltad hastighet 50 km/h. väg 613 Årjäng Klart
Bro över Gårdsåstjärns utlopp Öster Gunnarskogs kyrka Ny rörbro Väg avstängd. Omledning via väg 61 och väg 869.
Se omledningskarta väg 873 (pdf, 1,5 MB)
väg 873 Arvika 23 augusti –17 september
Bro över Norsbäcks kanal vid Hyttsjöns sydspets Betongreparation frontmur m.m. Tillfälligt skyltad hastighet 50 km/h. väg 26 Kristinehamn 6 september – 1 oktober 
Bro över bäck i Edane Rörsprutning Tillfälligt skyltad hastighet 50 km/h. väg 680 Arvika 6 september – 1 oktober
Bro över Gårdstjärnbäcken öster om Kalvskinneberg Byte kantbalk, tätskikt och räcke Väg avstängd. Omledning via väg 947 och 949.
Se omledningskarta väg 948 (pdf, 1,3 MB)
väg 948 Torsby 20 september – 29 oktober
Bro över Våtsjöån vid Våtsjöns sydspets Ny rörbro Väg avstängd. Omledning via E16/E45, väg 62 och väg 964. väg 954 Torsby Klart.

   

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider där det pågår underhållsarbete. Vi hoppas att du har överseende med detta, och ber dig att visa hänsyn till dem som arbetar vid broarna och att respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikerar vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!