Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Brounderhåll Värmland

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar efter behov.

Planerat underhåll är det som är mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd och ökar trafiksäkerheten i länet.

Underhållsåtgärder kan innebära att vi byter ut och reparerar brodelar, exempelvis kantbalkar, räcken och tätskikt. Det kan även innebära att vi sopar och tvättar broarna. Underhåll av broar pågår kontinerligt och planeras i femårsperioder. 

Planerade broåtgärder under 2021

Åtgärd Väg Kommun Tid
Bro över bäck vid Possberg väg 586 Kristinehamn 16 augusti – 10 september
Bro vid över Norsbäcks kanal vid Hyttsjöns sydspets väg 26 Kristinehamn 6 september – 1 oktober 
Bro över bäck i Edane väg 680 Arvika 10 maj – 6 juni
Byte av rörbro över Våtsjöån vid Våtsjöns sydspets väg 954 Torsby 7 juni – 18 juli
Bro över bäck i Södra Leverbyn väg 613 Årjäng 7 juni – 4 juli
Bro över gång- och cykelväg Mosaiska kyrkogården i Karlstad väg 236 Karlstad 16 augusti – 1 oktober
Byte av rörbro över Gårdsåstjärns utlopp väg 873 Arvika hösten 2021

   

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider där det pågår underhållsarbete. Vi hoppas att du har överseende med detta, och ber dig att visa hänsyn till dem som arbetar vid broarna och att respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikerar vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!