Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 62, Ekshärad, utbyggd bytespunkt

Vi bygger ett nytt hållplatsläge på västra sidan om väg 62, norr om Backvägen i Ekshärad. Avsikten är att öka trafiksäkerheten för de närboende.

I nuläget sker vändningen av bussar på intilliggande gator, Backvägen, Lystedtsvägen och Brandbacken. Nu planerar Trafikverket för ett nytt hållplatsläge med vändslinga på vänstra sidan om väg 62 i Ekshärad.

Effekterna med ombyggnationen ska leda till säkrare bussbyten, inga bussar på villagator och ökad tillgänglighet för kollektivtrafiken.