Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsspår.

Grums, bangårdsåtgärder

Vi bygger ett nytt spår, byter ut växlar och signalreglering, elektrifierar spår och tar bort en gångfålla. Det gör vi för att öka kapaciteten och säkerheten på bangården.

Grums bangård är en del av Norge–Vänerbanan. Den ingår i stråket Väster om Vänern och har stor betydelse för näringslivets transporter, nationell och internationell tillgänglighet och arbetspendling. Men uppställningskapaciteten på Grums bangård är inte tillräcklig för dagens trafik, och vi bedömer att trafiken kommer att öka.

För att öka kapaciteten på bangården bygger vi ett nytt spår fram till BillerudKorsnäs. Vi kommer även att byta ut växlar, elektrifiera befintliga och nya spår samt bygga ut signalregleringen. Säkerheten kommer att höjas genom att vi tar bort gångfållan, där gående och cyklister i dag korsar spåren. Som ersättning för gångfållan kommer kommunen att bygga en ny gång- och cykelväg på Östermalmsgatan.

Tidsplan

Framtagning av järnvägsplan: 2018–2020
Projektering: 2019–2020
Produktion: januari–juni 2021