Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta

Råda rastplats, förslag om förändring av vägrätt

Trafikverket föreslår att den bakre vägslingan av rastplats Råda i Hagfors kommun ska dras in från allmänt underhåll.

Den bakre slingan på rastplats Råda har exploaterats och bytt ägare. Vi föreslår därför att vägen dras in från allmänt underhåll. Eftersom platsen inte ligger inom detaljplanerat område föreslår Trafikverket att vägrätten för den bakre vägslingan ska överlåtas till fastighetsägaren.

Fakta rastplats Råda

  • Rastplatsen är cirka 175 meter lång och 6 meter bred.
  • Hastighetsgränsen på väg 62 är 70 km/tim.
  • Rastplatsen ansluter till väg 62.
  • Årsdygnsmedeltrafiken för vägen inne på rastplatsen mättes år 2017 och var då 45 fordon och av dessa var 5 lastbilar.
  • Rastplatsen ligger inte inom detaljplanelagt område.