Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil på alfalterad väg med mitträcke. Foto: Niklas Almesjö/bildarkivet.se

Väg 61, Framnäs–Högboda, mötesfri väg

Vi planerar att bredda och mötesseparera väg 61 mellan Framnäs och Högboda. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på sträckan, både för person- och godstransporter.

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på väg 61 ska vägen breddas och anpassas samt göras mötesfri. I projektet ingår även stabiliseringsåtgärder, sidoområdesåtgärder, ersättningsvägar och viltreducerande åtgärder. Åtgärderna planeras inom befinlig vägkorridor.

Sträckan kommer att delas upp i två utbyggnadsetapper. Den första etappen börjar där befintlig mötesseparering från söder upphör vid Framnäs och fram till cirka 200 meter norr om korsningen vid Säldebråten. Byggnationen av denna etapp förväntas starta 2024

I projektet ingår att:

 • bredda vägen och anpassa vägen
 • göra vägen mötesfri
 • stabilisera vägen
 • åtgärda sidoområdena
 • bygga ersättningsvägar
 • göra viltreducerande åtgärder
 • anpassa och förskjuta fyrvägskorsningen mellan väg 61, väg 689 och väg 697 vid Säldebråten.
 • ta fram en miljökonsekvensbeskrivning för betydande miljöpåverkan.

Två etapper

Sträckan är uppdelade i två etapper:

Etapp 1 börjar vid Framnäs där nuvarande mötesseparering från söder upphör, och slutar 200 meter norr om korsningen vid Säldebråten. Etappen är cirka 4,1 km lång. 

Etapp 2 börjar där etapp 1 slutar, och sträcker sig fram till korsningen vid Högboda. Etappen är 3,7 km lång.

Tidsplan för etapp 1:

 • Vägplan: 2021–2022
 • Bygghandling: 2022–2023
 • Byggnation: 2024–2026.