Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Trefilig väg med vajerräcke. Vägen går genom blandskog. Foto: Marie Olsson.

Väg 61/62, Bergvik–Ilanda, kapacitetshöjande åtgärder

Vi planerar att bredda väg 61/62 mellan Bergvik och Ilanda norr om Karlstad. Det gör vi för att öka kapaciteten och förbättra trafiksäkerheten.

Karta med utredningsområdet markerat.
Karta över utredningsområdet. Klicka för större bild (png, 2,2 MB) 

Väg 61/62 norr om Karlstad är ett viktigt pendlingsstråk och det blir ofta köer på vägen i rusningstrafik. Vi planerar därför att göra ett antal åtgärder för att öka kapaciteten och på så vis även förbättra trafiksäkerheten. 

Den aktuella vägsträckan börjar i söder där ramp från väg 722 ansluter till väg 61/62, och slutar norr om bron vid Katåsmotet, en sträcka på cirka 1,7 kilometer. Vi planerar att:

  • utöka till två körfält i norrgående riktning
  • bredda bron vid Katåsmotet med ett körfält
  • bygga en ny påfart från Körkarlsvägen i norrgående riktning
  • bygga en parallellavfart till Körkarlsvägen
  • se över belysningen.

Tidsplan

Vi kommer att arbeta med vägplanen mellan 2020 och 2022 och förväntar oss att den kommer att bli fastställd under 2022. I arbetet med vägplan ingår det att utreda vägens bullerpåverkan på omgivningen. Själva bygget är planerat till 2023–2024.