Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 62, Södra Älvkullen, riskreducerande erosionsåtgärd

Vi ska säkerställa funktionen för väg 62 vid Södra Älvkullen, då det finns risk för ras och skred.

Vi har upptäckt stabilitetsproblem på sträckan. För att säkerställa vägens funktion och minska risken för ras och skred undersöker vi nu lämpliga åtgärder.

Under byggtiden räknar vi inte med att det kommer bli några större störningar i framkomligheten för dig som trafikant, eftersom arbetet främst utförs vid sidan av vägen.

Under ett par veckor i slutet av maj och i början av juni har vi gjort en del förarbeten, bland annat avverkning, i projektet. Från och med  mitten av juni gör vi ett sommaruppehåll i arbetet fram till augusti. Detta på grund av att vi inte får vara och arbeta nere i vattnet under juni och juli, då det stör fiskleken som pågår under denna period. Från augusti och framåt kommer vi att fylla tryckbanken. Vi räknar med att vara klara i slutet av oktober.