Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 62, Södra Älvkullen, riskreducerande erosionsåtgärd

Vi ska säkerställa funktionen för väg 62 vid Södra Älvkullen, då det finns risk för ras och skred.

Vi har upptäckt stabilitetsproblem på sträckan. För att säkerställa vägens funktion och minska risken för ras och skred undersöker vi nu lämpliga åtgärder.

Vägplanen har vunnit laga kraft, och nu har vi upphandlat en entreprenör. 

Under byggtiden räknar vi inte med att det kommer bli några större störningar i framkomligheten för dig som trafikant, eftersom arbetet främst utförs vid sidan av vägen.