Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 63 vid Brattforsheden

Väg 63, Brattforsheden, kurvrätning

Vi planerar att bygga om väg 63 vid Brattforsheden för att öka trafiksäkerheten.

Väg 63 vid området kring Brattforsheden är olycksdrabbad; i statistiken dominerar avsvängnings-, korsnings-och mötesolyckor. För att minska antalet olyckor och öka trafiksäkerheten på sträckan planerar vi därför att justera vägens profil, räta ut några kurvor och bygga vänstersvängfält vid två korsningar.

Vi beräknar att vi kommer att börja bygga 2023 och bli klara samma år. Under byggtiden kommer framkomligheten på vägen att vara begränsad, men ett körfält kommer alltid att vara öppet.