Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 63, Karlstad–Molkom, mötesfri landsväg

Trafikverket har tagit fram vägplaner för väg 63, Karlstad–Molkom, på sträckorna Karlstad–Edsgatan och Edsgatan–Vallargärdet

Vägsträckan från väg 63, Bergsmotet vid E18 i Karlstad till Vallargärdet, behöver moderniseras och byggas om. Syftet är att öka trafiksäkerheten och framkomligheten samt att förbättra för gods- och kollektivtrafik. Möjligheterna att arbetspendla och transportera gods är en förutsättning för att regionen ska kunna utvecklas.

Olika alternativ har utretts

Vi har tittat på busshållplatsernas placering, körfältsindelning, växlingspunkter samt olika korsningslösningar (cirkulationsplats, vänstersvängfält, öglor för vänstersvängande fordon). Vi har även gjort studier för eventuell samordning av utfarter där brister, miljömässiga förutsättningar och eventuella konflikter analyserats.