Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bro med farbana av trä över litet vattendrag i lantlig omgivning. Foto: Kenth Henriksson

Väg 843, Gustavsfors, byte av bro över Framsjöns utlopp

Bron över Framsjöns utlopp har nått sin tekniska livslängd. Vi planerar därför att byta ut den mot en ny.

Väg 843 är viktig för boende i Gustavsfors eftersom den förbinder orten med närmaste tätort, Hagfors. Bron över Framsjöns utlopp är en del av den vägen.

Eftersom bron har nått sin tekniska livslängd ska vi byta ut den mot en ny för att öka trafiksäkerheten. Vi kommer att bygga den nya bron på samma plats som den nuvarande.

Vi beräknar att börja bygga våren 2022 och vara klara under hösten samma år. Under den tiden hänvisar vi trafikanter till andra vägar.

Samrådsunderlag och samrådsredogörelse finns att läsa under
Dokument/Aktuella handlingar.
Där hittar du även planläggningsbeskrivning för ansökan om tillstånd för vattenverksamhet och planläggningsbeskrivning för vägplanen.

Vi jobbar nu vidare med vägplanen och tillståndsansökan. I september kommer vi att ställa ut planen för granskning och då har du som berörs möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.