Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåget susar förbi sjön Säveln.

Tåget susar förbi sjön Säveln.

Värmlandsbanan, Laxå–Charlottenberg, kapacitetshöjande åtgärder

Kapacitetshöjande åtgärder som genomförs mellan åren 2017 och 2024 ska förbättra Värmlandsbanans standard. I högermenyn finns information om de olika projekten.

Värmlandsbanan som går från Laxå till Charlottenberg är Sveriges mest trafikerade enkelspårsbana. I dag är kapaciteten begränsad både när det gäller gods- och persontrafik. Vi planerar för åtgärder som ska öka kapaciteten. Du kan läsa mer om projekten i menyn till höger.

Planerade projekt på Värmlandsbanan:

Pråmkanalen Bygget startade i september 2018 och blir klart i december 2019.
Välsviken
Järnvägsplan är klar, planerad byggstart i maj 2020.
Karlstad C Planering pågår, byggstart 2022.
Väse Järnvägsplan har vunnit laga kraft. För närvarande omtag i projektet.
Skåre Planerad byggstart tidigast 2021.
Kil-Laxå 12 mil järnväg får ny räls; detta arbete påbörjades hösten 2018.

Bakgrund

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Syftet är förbättrad kapacitet för nationell och regional gods- och persontrafik. Det handlar också om att förbättra samverkan mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C. Läs mer om detta projekt här.