Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på järnvägskorsning i Väse

Väse, ny mötesstation och planskild korsning

Väse är en del av projektet Tåg i tid och den station på järnvägssträckan Kristinehamn–Karlstad som har flest tågmöten. För att fler tåg ska kunna mötas på banan bygger vi ut mötesspåret i Väse med start i augusti 2021.

Genom att bygga ett så kallat partiellt dubbelspår i Väse blir det möjligt för tre tåg att mötas på stationsområdet. Tillsamman med övriga åtgärder kan vi öka både person- och godstrafiken på Värmlandsbanan. Denna mötesstation minskar också risken för förseningar och det går snabbare att få igång tågtrafiken efter ett stopp.

Säkrare övergång för oskyddade trafikanter

I byggprojektet ingår också att höja säkerheten för oskyddade trafikanter genom att bygga om järnvägskorsningen till planskildhet, vilket innebär att gång-, cykel- och biltrafik går under järnvägen. Det blir säkrare för fotgängare och cyklister som får en separat gång- och cykelbana.

Projektet genomförs i två etapper

Byggprojektet i Väse kommer att ske i två etapper. Den första etappen omfattar nya plattformar, en planskild korsning samt en gång- och cykelbro över Storgatan, norr om mötesstationen. Dessutom förlänger vi befintligt mötesspår med cirka 600 meter västerut mot Karlstad.

Etapp två är inte finansierad ännu, men planeras inför framtiden. Den omfattar resterande delar av ombyggnaden: ett nytt 1100 meter långt mötesspår västerut mot Karlstad, ett nytt datorbaserat signalställverk (95) och möjlighet för tre tåg att mötas genom bland annat nya växlar. Dessutom kommer vi att utföra återstående så kallade BEST-arbeten. Det är ut- och ombyggnad av Bana, El, Signal och Tele. I båda etapperna kommer ett antal växlar att bytas ut eller renoveras.

Projektet bidrar till:

  • förbättrad pålitlighet och punktlighet
  • kortare restid Karlstad-Stockholm
  • kortare restid Kristinehamn-Karlstad för regionala tåg
  • möjligheter att utöka godstrafiken
  • säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Bakgrund

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Länk till mer information om Tåg i tid.