Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på järnvägskorsning i Väse

Väse, ny mötesstation och planskild korsning

Väse är en del av projektet Tåg i tid och den station på järnvägssträckan Kristinehamn–Karlstad som har flest tågmöten. För att fler tåg ska kunna mötas på banan kommer vi att bygga ut mötesspåret i Väse.

Genom att bygga ett så kallat partiellt dubbelspår i Väse blir det möjligt för tre tåg att mötas på stationsområdet. Tillsamman med övriga åtgärder kan vi öka både person- och godstrafiken på Värmlandsbanan. Denna mötesstation minskar också risken för förseningar och det går snabbare att få igång tågtrafiken efter ett stopp.

Säkrare övergång för oskyddade trafikanter

I byggprojektet ingår också att höja säkerheten för oskyddade trafikanter genom att bygga om järnvägskorsningen till planskildhet, vilket innebär att gång-, cykel- och biltrafik går under järnvägen. Det blir säkrare för fotgängare och cyklister som får en separat gång- och cykelbana.

Omtag i projektet för att se över kostnader

Upphandlingen av entreprenör för den planerade utbyggnaden i Väse har avbrutits. Skälet till detta är att det lägsta anbudet var betydligt högre än det som budgeterats. Vi gör därför ett omtag för att se om det går att förändra något i uppdraget och på så vis nå projektmålen till en lägre kostnad. Det här innebär att byggstarten skjuts fram och för närvarande pågår en utredning om hur vi går vidare.

Projektet bidrar till:

  • förbättrad pålitlighet och punktlighet
  • kortare restid Karlstad-Stockholm
  • kortare restid Kristinehamn-Karlstad för regionala tåg
  • möjligheter att utöka godstrafiken
  • säkrare miljö för oskyddade trafikanter.

Bakgrund

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Länk till mer information om Tåg i tid.