Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild som visar ombyggnaden av Väse stationsområde.

I augusti börjar vi bygga om mötesstationen i Väse

Med start i augusti 2021 börjar vår entreprenör Evolent att bygga ett längre mötesspår, nya plattformar och en planskild korsning vid Väse station. Det innebär att fler tåg ska kunna trafikera banan och det blir säkrare för oskyddade trafikanter.

Detta är en av flera förbättringar som Trafikverket gör på Värmlandsbanan för att fler tåg ska kunna trafikera banan, tågtrafiken ska bli punktligare och trafiken ska komma igång snabbare efter ett stopp. Samtidigt höjer vi säkerheten för oskyddade trafikanter genom att bygga om järnvägskorsningen till planskildhet. Det innebär att gång-, cykel- och biltrafik går under järnvägen – och fotgängare och cyklister får en separat gång- och cykelbana.

Den första av två etapper

Detta är den första av två etapper i ombyggnaden av Väse station och den beräknas vara klar under år 2023. Etapp två, som inte är finansierad ännu, planeras inför framtiden. Denna kommande etapp omfattar resterande delar av ombyggnaden: ett nytt 1100 meter långt mötesspår västerut mot Karlstad, ett nytt datorbaserat signalställverk och möjlighet för tre tåg att mötas genom bland annat nya växlar. Vi kommer också att utföra återstående så kallade BEST-arbeten. Det är ut- och ombyggnad av Bana, El, Signal och Tele. I båda etapperna kommer även ett antal växlar att bytas ut eller renoveras.

Hur kommer närboende att påverkas?

Du som bor och verkar nära byggarbetsplatsen kan påverkas av buller och arbeten som skapar vibrationer. Vi hoppas att du har överseende med de eventuella störningar som kan uppstå under byggtiden. Det kommer också att bli en del störningar på tågtrafiken under byggtiden. Vid de tillfällen som järnvägen behöver stängas kommer tågen att ersättas med bussar.