Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från Karlstad C

Bild från Karlstad C

Laxå–Arvika, Karlstad C

Vi bygger om Karlstad C för att underlätta resande och göra godstrafiken effektivare.

Karlstad C är den största knutpunkten på Värmlandsbanan och något av en flaskhals på den hårt trafikerade sträckan Kil–Karlstad­–Kristinehamn. Därför gör vi en rad förbättringar för att underlätta resande och för att fler godståg ska kunna passera stationen.

Ny plattform och ny passage

Här bygger vi en ny mellanplattform för att fler persontåg ska kunna trafikera stationen. Dessutom kommer Vikentunneln att rivas och ersättas med Vikenpassagen, som blir både bredare och ljusare. Passagen blir en viktig del av det nya resecentrum som ska byggas vid järnvägsstationen – och utgör även en förbindelse till den nya plattformen. Vikenpassagen är också en vältrafikerad förbindelse mellan stationen och stadsdelen Viken.

Nytt mötesspår mellan Karlstad C och Karlstad Östra

För att öka kapaciteten för både person- och godstrafiken byggs bangården om och ett nytt mötesspår har anlagts mellan Karlstad C och Karlstad Ö. Detta nya spår, som går över över Pråmkanalen, öppnades för trafik i december år 2019.

Bakgrund 

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Det handlar också om att förbättra samverkan mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C. Länk till mer information om Tåg i tid.