Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Karta över arbetsområdet vid Karlstad Östra.

Nu börjar vi bygga om bangården vid Karlstad Östra

Inför ombyggnaden av Karlstad C, med start 2023, behöver vi avlasta tågtrafiken på stationen. Därför gör vi plats för fler spår på bangården på Karlstad Östra så att en del av tågtrafiken kan flyttas dit. Detta arbete kan medföra en del buller.

Ett förberedande arbete inför bygget av Resecentrum och Vikenpassagen

Under 2023 planerar Trafikverket att starta ombyggnaden av Karlstad C och bygget av den nya Vikenpassagen. För att kunna genomföra denna stora ombyggnad be­hö­ver vi avlasta tågtrafiken vid Karlstad C och flytta en del av trafiken till Karlstad Östra. Därför kommer vår entreprenör Infranord att göra en del arbeten på bangården vid Karlstad Östra.

Fler nya spår och kontaktledningar

För att Karlstad östra ska kunna ta emot en ökad tågtrafik under en period behöver vi bygga två nya uppställnings­spår och förlänga några av de befintliga spåren. Dessutom ska vi sätta upp kontakt­ledningar vid de spår som saknar elförsörjning idag. Arbetet kommer att utföras inom den 300 meter långa bangården och vissa jobb kan orsaka buller. Bland annat kommer vi att förstärka det befintliga spåret genom att slå spont. Själva spontarbetet kommer att pågå under någon vecka på dagtid.

Spårarbeten från november till slutet av april 2022

Arbetena på Karlstad Östra börjar den 15 november och håller på till slutet av april 2022. Infranord kom­mer att arbeta vardagar 07.00–16.00, men det kan även förekomma nattarbete vissa helger. Vår entre­prenör Infranord meddelar närboende och närliggande verksamheter i god före ett planerat helgarbete.