Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ombyggnaden av Vikenpassagen och järnvägsspåren på Karlstads resecentrum startar först 2023

I ett tidigt skede planerades ombyggnaden av Vikenpassagen och järnvägsspåren på Karlstad C till sommaren 2022, men under projekteringen har det framkommit utmaningar som gör att byggstart sker först våren 2023.

Under projekteringen har det framkommit att grundförhållandena vid spårområdet är sämre än tidigare undersökningar visat. Trafikverket kände till det höga grundvattentrycket men det var först efter provborrningar, där norra delen av Vikenpassagen ska byggas, som det visade sig att man hamnar nära ett av två grundvattenmagasin.

– Det innebär att vi måste förstärka marken en hel del och valla in delar av området för att inte riskera en instabil grund, säger Trafikverkets projektledare Martin Bergvall. Detta arbete leder till längre projektering, mer avancerad produktion och längre byggtid.

Genom att lägga byggstarten för Vikenpassagen och järnvägsspåren till 2023 får vi större tidsmarginaler i projektet och kan samordna de olika delarna av resecentrum på ett effektivare sätt. Karlstads resecentrum är ett komplext projekt med många aktörer och byggtekniska faktorer som spelar in. Förutom Trafikverkets ombyggnad av centralstationen är det Karlstads kommuns och Jernhusens delar av projektet som bland annat omfattar ombyggnad av Hamngatan och byggande nya kontorshus längs spåren.