Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Spårbyte på Värmlandsbanan.

Laxå-Kil, spår- och växelbyte

Mellan Kil och Laxå, på Värmlandsbanan, ligger många mil med slitna järnvägsspår. Därför kommer vi att byta ut både räls, slipers och växlar på en sträcka av cirka 110 km. Genom att rusta upp banan skapar vi en robust och pålitlig järnväg.

Värmlandsbanan är Sveriges mest trafikerade enkelspåriga järnväg med omfattande gods- och persontrafik. Större delen av banan har låg teknisk standard vilket medför höga underhållskostnader och störningar för tågtrafiken. Även spårväxlarna har nått slutet av sin tekniska livslängd. Vi kommer därför att byta ut det gamla spåret mot skarvfri räls på betongslipers på en sträcka av närmare 110 km. Dessutom byts spårväxlarna ut till robustare och driftsäkrare växlar som behöver mindre underhåll. 

Samtidigt som vi gör detta arbete förbättrar vi ballasten längs med hela sträckan. Detta görs genom så kallad ballastrening och vi kommer även att byta ut ballasten där det behövs.

Ett omfattande arbete som startar nästa år (2022)

Att rusta upp järnvägen på denna långa sträcka är ett omfattande arbete som kommer att pågå under sex års tid. Därför kommer spår-och växelbytet att koncentreras till olika delar av sträckan. Längs järnvägen finns även ett antal järnvägsbroar som ska ses över. Det innebär att vi byter ut ballasten i så kallade trågbroar och inspekterar insidan av trågen. Dessutom ska delar av broarnas stålkonstruktion att målas om. Det är företaget Infrakraft som blivit tilldelade totalentreprenaden för spår- och växelbytet mellan Laxå och Kil.

Förarbeten i spåret fortsätter under 2020

Förarbeten inför det kommande spårbytet inleddes under 2019 och dessa arbeten fortsätter under 2020. Det handlar framför allt om att lokalisera kablar, att sänka vissa kablar i banvallen, inmätning och att ta markprover för miljöanalys. Detta arbete sker utan att påverka tågtrafiken på sträckan, men det finns en risk att vissa närboende kan uppleva störningar.

Projektet bidrar till:

  • förbättrad pålitlighet och punktlighet
  • kortare restid Karlstad-Stockholm
  • möjligheter att utöka godstrafiken
  • att öka säkerheten på Värmlandsbanan.

Bakgrund

För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanan startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande syfte med Tåg i tid är att förbättra kapaciteten för nationell och regional gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Länk till mer information om Tåg i tid.