Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från Välsviken

Bild från Välsviken

Laxå–Arvika, Välsviken, Mötesstation

Välsviken på Värmlandsbanan, mellan Laxå och Charlottenberg, får en ny mötesstation för att öka kapaciteten.

Värmlandsbanan är Sveriges mest högtrafikerade enkelspåriga bana med anslutningar till både Västra Stambanan, Bergslagsbanan och Vänerbanan. Sträckan har stora kapacitetsbegränsningar och det höga utnyttjandet av banan medför att de tåg som trafikerar försenas, vilket inverkar negativt på punktlighet och pålitlighet.

För att öka kapaciteten och underlätta trafikeringen bygger vi en cirka 1600 m lång mötesstation söder om spåret. Vid Välsvikens station anläggs ytterligare en plattform vilken nås via en ny planskild gång- och cykelpassage.

Vi har tagit fram en järnvägsplan för området vilket är en förutsättning för att kunna bygga mötesstationen. Denna plan har vunnit laga kraft och vi arbetar nu med en bygghandling för att därefter kunna starta arbetet. Planerad byggstart är i maj 2020.

Bakgrund
För att skapa samsyn om behovet av åtgärder på Värmlandsbanen startade Trafikverket, Region Värmland och Karlstad kommun 2011 projektet Tåg i tid. Övergripande är syftet att förbättra kapaciteten för nationell gods- och persontrafik på Värmlandsbanan. Det handlar också om att förbättra samverkan mellan nationell, regional och lokal kollektivtrafik genom att utveckla ett resecentrum i anslutning till Karlstad C.
Länk till mer information om Tåg i tid.