Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild från Välsviken

Byggarbetsplatsen vid Välsviken station.

Laxå–Arvika, Välsviken, Mötesstation

I maj 2020 började vi bygga en ny mötesstation i Välsviken, på Värmlandsbanan, för att fler tåg ska kunna trafikera järnvägen och för att tågtrafiken ska bli punktligare.

Bygget av det nya mötesspåret, och ytterligare en plattform, vid Välsvikens station är ännu en deletapp av projektet ”Tåg i tid” som ska utveckla tågtrafiken på Värmlandsbanan fram till år 2025. Det nya mötesspåret innebär att fler tåg ska kunna trafikera banan, tågtrafiken blir punktligare och det går snabbare att få igång trafiken efter ett stopp.

Vad ska göras?

En förutsättning för att kunna öka kapaciteten och punktligheten på Värmlandsbanan är att bygga flera mötesspår, ett av dessa anläggs i Välsviken. Det nya mötesspåret blir cirka 1600 meter långt och gör det möjligt för långa tåg att mötas. Dessutom bygger vi en ny plattform och förlänger den befintliga med ungefär 50 meter.

Bro ersätts av gång- och cykeltunnel

Den befintliga bron strax öster om järnvägsstationen rivs och ersätts med en gång- och cykelpassage under järnvägen. Med hjälp av denna passage, en så kallad gång- och cykelport, kommer man smidigt att kunna ta sig till plattformarna via trappor och tillgänglighetsanpassade ramper. Porten ska ansluta till den befintliga gång- och cykelvägen upp mot Välsvikens handelsområde och till strövområdet söder om järnvägen.

Tågstörningar under byggtiden

Det kommer att bli en del störningar på tågtrafiken från mitten av februari till mitten av maj. Vid de tillfällen som järnvägen behöver stängas kommer tågen att ersättas med bussar. Vi uppdaterar projektets webbplats med information om störningar.

När börjar vi att bygga?

Bygget av det nya mötesspåret startade i maj 2020 och pågår fram till hösten 2021. I startskedet kommer vår entreprenör Infrakraft att etablera sig i arbetsområdet och förstärka de vägar som leder in till området för att dessa ska klara tung byggtrafik. En del av detta arbete är att ersätta bron över Kroppkärrsbäcken.

Mer information om vilka arbeten som ska utföras, och hur dessa påverkar gång- och cykeltrafiken i området, kan du läsa om på denna webbplats som uppdateras kontinuerligt. Vi hoppas att du har överseende med de eventuella störningar som kan uppstå under byggtiden.

Ny bro över Kroppkärrsbäcken

För dig som vandrar eller cyklar i naturområdet söder om järnvägen kan det vara bra att känna till att bron över Kroppkärrsbäcken kommer rivas. Vi bygger en ny bro som klarar den tillfälliga byggtrafiken till och från arbetsområdet vid stationen. Innan den nya bron öppnas för gående och cyklister behöver du välja alternativ gång- och cykelväg på andra sidan järnvägen för att ta dig över den befintliga bron vid Välsvikens station.

Obs! Den nya bron kommer att användas för byggtrafiken till och från arbetsområdet under hela byggtiden. Därefter öppnas den för allmänheten och blir en del av Frödingeleden.