Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Invasiva arter

Vi bekämpar invasiva arter längs våra vägar och järnvägar för att bevara mångfalden.

Invasiva växter konkurrerar ut våra inhemska växter och gör det svårt för pollinatörer som bin, fjärilar och blommor att överleva. De kan även vara skadliga för människan som till exempel jätteloka vars växtsaft kan orsaka brännskador.

I Norrbotten och Västerbotten är det idag framförallt blomterlupin, sandlupin och jätteloka som ställer till med problem i vägkanterna. Vi arbetar med att inventera var i vår anläggning vi har invasiva växter samt med bekämpning av dem. Vi prioriterar de sträckor där vi har artrika vägkanter eller där det finns andra värden som vi vill bevara.

Våra pågående och planerade bekämpningar :

 • Lupiner i Övre Parakka, Kiruna kommun
 • Lupiner längs väg 99 och väg 980 i Pajala kommun
 • Lupiner längs statliga vägar i Skellefteå kommun
 • Lupiner på Holmön. Umeå kommun
 • Lupiner i Forsmark, Storumans kommun
 • Lupiner i Sävast, Bodens kommun
 • Lupiner i Lappvik – Älgnäs – Fjälbyn, Skellefteå kommun
 • Loka i Masugnsbyn, Kiruna kommun
 • Loka och lupiner i Nyby, Vindelns kommun

 

Vi behöver alla hjälpas åt!

För att stoppa den fortsatta spridningen av invasiva arter behöver vi alla hjälpas åt. Fastighetsägare har ansvar för att bekämpa och förhindra spridning av invasiva arter inom sin fastighet.

Det man själv kan göra är:

 • Plantera eller så inte några nya invasiva arter.
 • Undersök om och var det finns invasiva arter på fastigheten.
 • Ta reda på vilken bekämpningsmetod som fungerar bäst för de arter som finns fastigheten.
 • Växtavfallet och jorden läggs i väl förslutna plastpåsar. Kontroller med närmaste återvinningscentral var det kan lämnas. Släng inte invasiva arter i komposten eller i naturen.
 • Transportera inte jord och växtavfall från invasiva arter med öppet släp.


Information om vilka arter som är invasiva och metod för bekämpning hittar ni på www.invasivaarter.nu. Där kan ni även rapportera era fynd.

Om ni upptäcker invasiva växter inom vägområdet får ni gärna meddela detta till oss. Kontaktuppgifter finns ovan.