Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, upprustning av väg

Väg 364 sträcker sig från Umeå till Skellefteå, via Botsmark och Burträsk och den del som avses rustas upp är sträckan mellan Lappvattnet och korsningen till väg 774.

Vägen har bitvis mycket dålig profilstandard med randbebyggelse och många utfarter. Detta medför problem då vägen spelar stor roll som transportled för skogs- och träindustrin i regionen samt för grustransporter till anläggningsverksamheter. Vägen har även en omfattande pendlingstrafik mellan Burträsk och Skellefteå.

Trafikverket planerar att siktröja längs sträckan samt att upprusta befintlig väg genom breddning, ökad profilstandard samt kurvrätning på delar av sträckan. Vid Renfors planeras en busshållplats.

Sträckan är uppdelad i tre etapper där Trafikverket planerar följande åtgärder:

Etapp 1 Väg 774 - väg 836 Långviken, ca 3 km:
- Breddning av väg upp till 9 m
- Rusta upp vägen (justera profil och plan, förstärka)
- Röjning av sidoområden och nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och vissa korsningar.

Etapp 2 Långviken - Hjoggbölefors, ca 6 km:
- Röjning av sidoområden och nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och vissa korsningar.

Etapp 3 Västra Hjoggböle - Lappvattnet, ca 6 km:
- Kurvrätning i Sidbergsliden
- Breddning av väg upp till 9 m vid Sidbergsliden (Sidtorp-Sidbergsliden)
- Röjning av sidoområden och nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och vissa korsningar (inklusive Lappvattnet).
- Ny busshållplats i Renfors
 
Tre separata vägplaner och bygghandlingar kommer att tas fram.

Målet med projektet är att öka tillgängligheten med hänsyn till restid samt ökad säkerhet längs sträckan. Vi vill skapa en trafiksäkrare och mer tillgänglig sträcka genom till exempel bredare väg, bättre sikt och en ordnad busshållplats.

Vägplaner för allmänhetens granskning beräknas färdiga under våren 2019, bygghandlingar beräknas till vintern 2019 och byggnation planeras till 2020-2021.