Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Samrådsmöte 2

Dussinet personer trotsade snöstormen och besökte vårt andra samrådsmötet i Hemavan. På mötet i Hemavanden 23 mars lyssnade vi på synpunkter och diskuterade lösningar. Något av det som framkom på mötet går att läsa om nedan.

Vi presenterade förslag på åtgärder och diskuterade med dialoggruppen och allmänheten den 23 mars.

Gång- och cykelvägar och övergångsställen

Fråga: Vad är skillnaden är mellan övergångsställe och passage?

Svar: Trafikverkets svarade att ett övergångsställe är skyltad och målad, vilket inte en passage är. Passagen är dock markerad på något sätt t.ex. med gatsten eller kantsten så att den blir tydlig.

Det framkom att det är många som går på E12 mellan Värdshuset och Centrumhuset.

Skoterpassager och leder

Ett tankställe för skoter bör byggas vid det planerade skotercentrat vid flygplatsen. Storumans kommun avser att göra en översyn av skoterleder och behov av passager.

Det framkom att det vore bra om en ”Varning för skoter-skylt” sätts upp vid Kvarnbäcken.

Busshållplatser

Fråga: Idag är det en stor andel av barnen som nyttjar busshållplatsen vid simhallen så varför flytta på den?

Svar: Trafikverket svarade att busshållplatslägen följer de förslag som Storumans kommun i samråd med Länstrafiken har pekat ut i fördjupad översiktsplan för Hemavan.

Det framkom att det är bra att busshållplatser placeras på båda sidorna av vägen i förslaget till åtgärder.

Hög hastighet

Utformningen av refuger kan göras så att de bidrar till att hastigheten sänks.

Många tillbud inträffar med tunga fordon inblandade.

Att sänka hastigheten på vägen är en snabb och bra åtgärd. 

Genom att sätta upp digitala skyltar som lyser ”Du kör för fort” när man håller för hastighet kan man få ner hastigheten. Utomlands finns system med trafikljus som lyser rött om man kör för fort.

Övrigt

Redovisade förslag till åtgärder mottogs väl och ansågs göra en klar förbättring i Hemavan.

Fråga: Varför byggs inte cirkulationsplatser?

Svar: Trafikverket svarade att man tidigare sagt nej till cirkulationsplatser på E12 i samband med ICAs utbyggnadsplaner. Det beror på att cirkulationsplatser används bara vid stora trafikmängder och mest i fyra- och femvägskorsningar.

Det framkom att det vore bra om vägen smalnas av. 

Fråga: Varför tar man bort belysningen på vägen?

Svar: Trafikverket svarade att gång- och cykelvägen kommer att vara belyst och att man på det sättet lättare får över oskyddade trafikanter till gång- och cykelväg.

Trafikverket berättade att för närvarande finns medel för mindre åtgärder redan under detta år. Det finns dock för närvarande inga pengar för utförande i större omfattning.

 

Nästa möte i Hemavan är 4 maj och då kommer justerade förslag att redovisas. Förstudien beräknas vara klar i december 2011. Skriftliga synpunkter sammanställs och besvaras i samrådshandlingen som beräknas vara klar i december 2011.