Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45, Rastplats i Sorsele

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten längs väg E45 och bygger en rastplats mellan Inlandsbanan och väg E45 på grusplanen söder om järnvägsstationen i Sorsele tätort.

Trafikverket bygger en rastplats längs väg E45 i Sorsele. Väg E45 utgör riksintresse för kommunikation och ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt. Väg E45 sträcker sig från Göteborg till Karesuando och benämns också Inlandsvägen. Väg E45 är ett viktigt stråk för godstransporter och är rekommenderad väg för farligt gods. Vägen är även ett viktigt stråk för turismen och binder samman ett stort antal inlandskommuner. På väg E45 blandas långväga trafikanter med lokal trafik. Det finns idag en lucka i rastmöjligheterna längs väg E45 förbi Sorsele.

Projektet syftar till att skapa en attraktiv plats där man vill stanna och rasta. Anläggningen ska fungera som ett nav i områdets vägsystem.