Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Miljö Umeåprojektet

Energieffektivisering med Västra länken som pilotprojekt.

Umeåprojektets entreprenad 8, 9 och 10, den så kallade Västra länken, deltar i Trafikverkets strategiska satsning på energieffektivitet i infrastrukturhållningen. Det är en långsiktig satsning med fördelar för både miljö och ekonomi.

För att uppnå målet att minska energianvändningen inom Trafikverkets verksamheter med 300 GWh, utreds på flera ställen i Sverige hur arbetet kan göras mer energisparande. Västra länken är på många sätt ett intressant ”testobjekt”. Dels finns detaljerad information tillgänglig, och dels är möjligheterna att påverka kommande byggskede förhållandevis stora. Både utrednings- och utformningsskedena berörs, vilket möjliggör energieffektivt arbete för lång tid framöver. 

– Det har tagits fram en handlingsplan för att titta på till exempel vilka material som är smartast för miljön i området, inte bara i nuläget utan ur ett livscykelperspektiv. På så sätt kan till och med den framtida underhållsfasen effektiviseras, säger Åsa Lindgren, teknisk specialist på Trafikverket.

Än så länge ligger energieffektiviseringsprojektet i startgroparna, men kommer att följa med under det fortsatta arbetet med Västra länken. Även frågor så som masshantering och användning av utrustning kommer att ses över. I Trafikverkets strävan att ha minst en åtgärd i varje distrikt, håller sig Region Nord i fas. Förutom Umeåprojektets bidrag medverkar bland andra det ännu tidiga Skellefteå projektet, där alternativa lösningar för områdets miljösituation undersöks utifrån ett energisparande perspektiv.