Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 522, Röbäck–Stöcksjö, gång- och cykelväg

Väg 522 mellan Röbäck och Stöcksjö i Umeå kommun saknar i dag gång- och cykelväg vilket medför att oskyddade trafikanter samsas med övrig trafik på sträckan.

Vägen nyttjas bland annat av barn till och från skolan och fritidsaktiviteter. Området vid Röbäck och Stöcksjö är expansivt och avsaknaden av cykelvägar är hämmande för fortsatt tillväxt.

Vi planerar att anlägga en gång- och cykelväg som sträcker sig från befintlig gång- och cykelväg vid Glödheta glashytta inne i Röbäck fram till anslutningen till Stöcksjö kustväg, cirka 2,5 kilometer. Syftet är att skapa en säker skolväg för skolbarnen, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, binda samman byarna samt underlätta arbetspendling med cykel istället för bil.

I planläggningsbeskrivningen nedan kan du följa planeringsprocessen i projektet. Gång- och cykelvägen beräknas vara klar under 2019.