Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 522, Röbäck–Stöcksjö, gång- och cykelväg

Väg 522 mellan Röbäck och Stöcksjö i Umeå kommun saknar i dag gång- och cykelväg vilket medför att oskyddade trafikanter samsas med övrig trafik på sträckan.

Vägen nyttjas bland annat av barn till och från skolan och fritidsaktiviteter. Området vid Röbäck och Stöcksjö är expansivt och avsaknaden av cykelvägar är hämmande för fortsatt tillväxt.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att gå från befintlig gång- och cykelväg vid Glödheta glashytta inne i Röbäck fram till anslutningen till Stöcksjö kustväg, cirka 2,1 kilometer. Syftet är att skapa en säker skolväg för skolbarnen, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, binda samman byarna samt underlätta arbetspendling med cykel istället för bil.

Gång- och cykelvägen blir 2,5-3 meter bred, och byggs till stora delar separerad från bilvägen med ett dike. Ny belysning kommer att anläggas. Det blir även nya busshållplatser inne i Röbäck och vid Södra Röbäcksvägen, samt ett övergångsställe med refug vid Södra Röbäcksvägen.

Vägplanen har i höst vunnit laga kraft. Under vintern 2018/2019 kommer vi att handla upp en entreprenör som ska anlägga den nya vägen. Byggstart planeras till våren 2019. Vägen kommer att vara färdig sommaren 2020.