Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vandringshinder Rickleån

Vi har identifierat sex vandringshinder för vattenlevande djur längs Rickleåns biflöden. Nu planerar vi att ta bort dessa hinder.

Vi har identifierat sex vandringshinder längs Rickleåns biflöden i Robertsfors och Skellefteå kommun. Vi planerar nu att ta bort hindren för fisk och andra vattenlevande varelser. Tre av vandringshindren kommer vi att åtgärda under sommaren 2018 och resterande under sommaren/hösten 2019.