Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens trafikpåverkande vägarbeten i Västerbotten 2021

Sommarens vägarbeten gör att framtidens resor blir smidigare och tryggare. Om du ska ut på vägarna i sommar använd gärna trafikinformationen på vår startsida. Där håller du koll på vilka arbeten som pågår just nu eller startar inom kort.I sommar genomför vi olika åtgärder på länets vägar för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi genomför omfattande arbeten under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst. Vi byter bl. a ut gammal beläggning mot ny, förstärker vägar och underhåller broar samtidigt som vi också bygger nytt på flera platser.

Vi tvingas ibland att göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till allt. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet är prioriterade.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider i sommar. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respekterar tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

De mest trafikpåverkande jobben i Västerbotten sommaren 2021

Här är ett urval av de mest trafikpåverkande arbetena i Västerbotten. Det är inte en lista över alla jobb. Uppgifterna kan ändras, för information om vilka jobb som pågår just nu eller startar inom kort gå till trafikinformationen på vår startsida. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder.

E4, Djäkneboda - Bygdeå
Ombyggnation till mötesfri väg. Breddning av E4 från 9 meter till 14 m från 1+1 till 2+1 med trafiksäkerhetsanpassningar. Avstängd körbana, avsmalningar, trafikljus,lots och förbiledningar. 9 km, pågår under hela sommaren.

E4, Sikeå - Gumboda
Ombyggnation till mötesfri väg. Breddning av E4 från 9 meter till 14 m från 1+1 till 2+1 med trafiksäkerhetsanpassningar. Avstängd körbana, avsmalningar, trafikljus,lots och förbiledningar. 9 km. Startar hösten 2021.

E4, Nydala-Sävar 
Beläggningsarbete, år 1 av 2 (Sävar - Lillåbron). Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 27 km, planeras färdigt 1 oktober.

E4, Centrala Skellefteå 
Broarbeten, tätskiktsreparation. Avstängd körbana. Juni-juli.

E12, Klockarbäcken-Kronoparken, Umeåprojektet, Västra länken
Ny E12 Baggbölevägen-Klockarbäcken-Tvärvägen. Ombyggnation befintlig E12 till 2+2-väg, nya broar, ny trafikplats, ny sträckning av E12. Sträckan är färdig och öppen för trafik. 

E12, Tvärålund - Tegsnäset
Tankbeläggning, rörligt vägarbete. Sträckan är ca 19 km lång. Anpassa hastigheten och håll avståndet.

E12, Betsele- Umgransele
Tankbeläggning, rörligt vägarbete. Sträckan är ca 13 km lång. Anpassa hastigheten och håll avståndet.

E12, Bäckmark- vägskäl, väg 1132
Avstängd körbana, eventuellt avsmalning, lots eller trafikljus. Infräsning och beläggningsarbeten. Sträckan är 2 mil, arbetet kommer att ha stor påverkan på trafiken. Sker under juni- september.

E12, Genom Storuman och Stensele
Avstängd körbana, eventuellt avsmalning, lots eller trafikljus. Infräsning och nytt slitlager. Sträckan är totalt 7 km, arbetet kommer att ha stor påverkan på trafiken. Sker under maj - juli.

E12, Bro över Tåskbäcken (Medelås-Pausele)
Ett körfält avstängt. Byte av räcke. Arbetet beräknas genomföras under augusti - september.

E12, Bro över Syterbäcken (Klippen-Hemavan)
Ett körfält avstängt. Betongreparationer, utbyte tätskikt, beläggning och räcken. Arbetet beräknas pågå i april-maj.

E45, Buresjön-Slagnäs
Beläggningsarbeten. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 13 km, maj-augusti.

Väg 92, Bro över Öre älv Bjurholm 
BK 4 åtgärder. Avstängd körbana, trafikljus. Beräknas färdigt 1 juli.

Väg 360, Norrbäck-Fäbodliden
Beläggningsarbeten. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 16,5 km. Juni - september.

Väg 363, Västerslätt-Tavelsjö/Sand 
Beläggningsarbeten, år 1 av 2. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 23 km. Maj - augusti.

Väg 363, Hissjö Tätort
Trafikmiljöåtgärder. Avsmalnande körfält och hastighetssänkningar. Trafikljus/lotsning kan förekomma. Byggtrafik förekommer under hela perioden. Arbetet beräknas färdigt höst/vinter 2021.

Väg 364, ny cirkulationsplats Ersboda, Umeå. 
Umeå kommun bygger en ny cirkulationsplats för anslutning av det planerade nya industriområdet Sandbäcken. Trafiken kan nu köra genom cirkulationsplatsen.  För mer information, se Umeå komuns hemsida. (Öppnas i nytt fönster.)

Väg 364, strax öster om Nyhem
Ett körfät avstängt, trasig vägtrumma. Projektet är färdigt.

Väg 364, Flurkmark-Botsmark
Beläggningsarbete. Stängt körfält och lots. 33 km, år 2, beräknas klart 2022.

Väg 364, Väg 774 - Långviken, (etapp 1, väg 364, väg 774- Ljusrotet.)
Breddning samt utbyte obundna lager + beläggning. Hastighetssänkande åtgärder (mittrefuger) samt belysning genom Långviken. 3 km, maj-oktober.

Vägarna 512, 528, 522, 554, samt Bölevägen. Umeåprojektet, entreprenad 9, Västra länken
Byggnation av ny E12, 2+1 väg, nya broar. Omledningar, avsmalningar, trafikljus, flaggvakt, m.m. Omledningar kan ske under olika perioder i olika delar av bygget, var därför uppmärksam. Pågår under hela sommaren.

Väg 620, vägskäl väg 620/363, Vindeln
Justering rännstensbrunn och ny beläggning i korsning. Avstängd korsning Omledning trafik. Juni-Juli.

Väg 653, Sävar-Skeppsvik
Beläggningsarbeten. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 11,7 km. Färdigt.

Väg 654, Ytterboda-Ostnäs
Beläggningsarbeten. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 3 km. Färdigt.

Väg 685, Bro över Täfteån (Täfteböle-E4)
Byte räcke, betongreparationer. Avstängd väg, omledning trafik. Augusti september.

Väg 712, Hällnäs-Ekträsk
Infräsning, armering, bärlager och beläggning. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 26 km, maj - september.

Väg 750 och 741, Lövånger och genom Vebomark
Infräsning, armering, bärlager och beläggning. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 16 km, maj-september.

Väg 1014, Malå-BD länsgräns
Infräsning, armering, bärlager och beläggning. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 27 km, maj-september.

Väg 1077, Stalon - Dikanäs
Beläggningsarbeten. Avstängd körbana, ev avsmlaning, lots el trafikljus. 40 km.