Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sommarens vägarbeten i Västerbottens län

Sommarens vägarbeten gör att framtidens resor blir smidigare och tryggare. Om du ska ut på vägarna i sommar – använd gärna trafikinformationen på vår startsida när du planerar resan. Där håller du koll på vilka arbeten som pågår eller startar inom kort.

I sommar genomför vi åtgärder på vägar över hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken. Vi genomför omfattande arbeten under sommaren när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst.

Om du ska ut i trafiken i sommar, tänk på:

  • Planera resan.
  • Var utvilad.
  • Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – ökad säkerhet för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.
  • Ta god tid på dig – på grund av vägarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om.
  • Ta reda på var och när arbetena sker via trafikinformationen via vår startsida.
  • Följ regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för inrikesresor.

För att se vilka arbeten som är pågår eller startar inom kort: använd vår trafikinformationskarta som visar alla vägarbeten i länet. Länk hittar du högre upp på sidan.  

De mest trafikpåverkande vägarbetena i Västerbottens län
Plats Åtgärd och påverkan
Väg 372 – Skellefteå-Skelleftehamn Bygger cirkulationsplats vid korsning med Svedjevägen. Färdigställs sommaren 2020. Förbifarter byggs runt aktuellt byggområde.
Väg 1088 – Vid Bojtiken, strax öster om Gränssjöarna Åtgärdande av vandringshinder, befintlig trumma ersätts med bantrummebro. Omfartsväg och sänkt hastighet under arbetet.
E12 – På bron över Umeå älv vid Åskilje Förstärkningsåtgärder på brons stålbågar. Ett körfält avstängt.
Väg 363 – På bron hver Hjuksån vid Hjuken Förstärkningsåtgärder på brons stålbalkar. Ett körfält avstängt.
Väg 370 – Från camping till sjukstugan i Malå. Asfaltering av ny väg, breddning av väg för att bygga gång- och cykelväg. Ett körfält alltid öppet.
E4 – Bro över Rickleån vid Valbrännan, Robertsfors Kantbalk rep/utbyte, beläggning. Ett körfält avstängt.
Väg 92 – Dorotea-Åsele Utbyte obundna lager och beläggning. Lots, sänkt hastighet.
Väg 363 – Sikseleberg-Björksele, Lycksele Beläggning och bärlager. Lots.
Väg 370 – Boliden-Renström, Skellefteå Bärlager, bindlager och slitlager. Lots och sänkt hastighet under arbetet.
Väg 370 –  Fromheden-Gissträsk, Norsjö Bärlager, bindlager och slitlager. Lots.
Väg 512 – Örsbäck-Yttersjö, Umeå Utbyte obundna lager och beläggning. Lots, sänkt hastighet under arbetet.
E4 – Umeå Punktvisa reparationer viltstängsel och sidoområde E4. Ett körfält avstängt.
E4 – Umeå Punktvisa reparationer sidovajer E4.
E45 – Genom Vilhelmina Beläggning. Nattarbete genom ort, trafikstörningar.
Väg 1052 – Dorotea-Storbäck Bärighet, beläggning, bärlager. Nedsatt hastighet, lots på lång sträcka.
E12 – Umeå, Klockarbäcken-Kronoparken Umeåprojektet: Ombyggnation befintlig E12 till 2+2-väg, nya broar, ny trafikplats, ny sträckning av E12. Omledning via kommunal gata med sänkt hastighet: Stackvägen, Lagervägen.
Väg 364 – Ersboda-Ersmark Bygga en ny bro. Omledning och hastighetsbegränsningar från 70 till 50 km/h under arbetet.
Väg 512 – Örsbäck-Yttersjö Utbyte obundna lager och beläggning. Lots, sänkt hastighet.
E45 – vid södra infarten Storuman. Ny anslutning. Omledning av trafiken. 
Väg 372 –  Skellefteå-Skelleftehamn, korsning väg 372 och Svedjevägen. Ny cirkulationsplats. Förbifart finns nu och kommer att finnas under hela byggtiden.
Väg 741 – Ånäset-Estersmark Bärighetshöjande åtgärder och belysning mm. Omledning av trafiken.
Väg 726 – Bygdsiljum-Burträsk Bärighetshöjande åtgärder, asfaltslagning och linjemålning. Små lokala tillfälliga störningar.
E12 – Västra länken, Klockarbäcken-Kronoparken Ombyggnation befintlig E12 till 2+2-väg, nya broar, ny trafikplats, ny sträckning av E12. Omledning via kommunal gata med sänkt hastighet: Stackvägen, Lagervägen.
E12 – Västra länken, Umeälv-E4 Ny sträckning av E12, ny cirkulationsplats. Sänkt hastighet under arbetet.
Väg 512 – Korsningen Gräsmyrvägen - 528 Travbanevägen (Röbäck) Byggande av Västra länken pågår i och runt korsningen. Omledning av trafiken.
Väg 554 – Vägsträckan som passerar genom Västra länkens vägbygge Vägsträckan går genom vägbygge, Västra länken. Sänkt hastighet. Byggtrafik.