Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 364 delen väg 774-Ljusrotet, upprustning av väg

Väg 364 sträcker sig från Umeå till Skellefteå, via Botsmark och Burträsk och den del som avses i projektet är sträckan mellan Lappvattnet och korsningen till väg 774.

Vägen har bitvis mycket dålig profilstandard med randbebyggelse och många utfarter. Detta medför problem då vägen spelar stor roll som transportled för skogs- och träindustrin i regionen samt för grustransporter till anläggningsverksamheter. Vägen har även en omfattande pendlingstrafik mellan Burträsk och Skellefteå.

Trafikverket planerar att siktröja längs sträckan samt att upprusta befintlig väg genom breddning, ökad profilstandard samt kurvrätning på delar av sträckan.

Sträckan är uppdelad i tre etapper:

Etapp 1 Väg 774 - väg 836 Långviken, ca 3 km:
- Breddning av väg upp till 9 m
- Rusta upp vägen (justera profil och plan, förstärka)
- Röjning av sidoområden och nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och vissa korsningar.

(Etapp 2 Långviken - Hjoggbölefors, ca 6 km:) Färdig 2020.
- Röjning av sidoområden och nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och vissa korsningar.

Etapp 3 Västra Hjoggböle - Lappvattnet, ca 7 km
- Röjning av sidoområden och nya kantremsor längs hela sträckan vid skogsmark och vissa korsningar.
- Breddning av väg upp till 9 m från västra Hjoggböle och ca 2 km mot Lappvattnet.
- Rusta upp vägen (justera profil och plan, förstärka).
- Kurvrätning vid Sidbergsliden.
- Ny belyst bussvändplats vid Renfors/Sidbergsliden.

Tre separata vägplaner för de tre etapperna har tagits fram. Framtagande av vägplan och bygghandlingar för etapp 3 pågår. Byggnation av etapp 1 påbörjades i juni 2021. Etapp 2 färdigställdes december 2020.

Målet med projektet är att öka tillgängligheten med hänsyn till restid samt ökad säkerhet längs sträckan. Vi vill skapa en trafiksäkrare och mer tillgänglig sträcka.