Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E12, Hemavan, tätortsupprustning

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten i Hemavan. Tung trafik från både Sverige och Norge går genom samhället där turismen är stor under vintersäsongen.

Hemavan är en expansiv turistort som delar sitt gatusystem med E12, Blå vägen. Här blandas genomfartstrafik med lokal trafik och oskyddade trafikanter. Längs båda sidor av vägen finns handel, service, stugbyar, aktiviteter och andra målpunkter. Invånarna upplever idag att hastighet genom tätorten är hög.

Trafikmängden har uppmätts till 860 fordon/dygn varav 130 tung trafik. Under turistsäsong kan dygnsmedeltrafiken uppgå till ca 4 000 fordon i de centrala delarna. Vägen är rekommenderad för farligt gods.

Säkrare trafikmiljö

Trafikverket planerar åtgärder av väg E12 söder om Lassovägen till Solkatten och omfattar avsmalning av vägsektioner, trottoar på bägge sidor av vägen och bussfickor. Målen för utformingen är:

  •  Trygg och trafiksäker miljö – en jämn och anpassad hastighet
  •  Funktionellt och tillgängligt vägrum – ett vägrum för alla
  •  Trafikmiljö som fungerar bra vintertid med stora mängder snö och många trafikanter