Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Motorväg med bilar.

E4, Sävar Nord, ny kontrollplats

Polisen behöver, för att klara av att fullfölja EU-direktiv och Transportstyrelsens föreskrifter, uppgradera den tekniska utrustningen på ett antal kontrollplatser runt om i Sverige. Trafikplatsen Sävar nord utanför Umeå är en av dem.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon har beslutat att myndigheten ska genomföra standardhöjning av ett antal traikplatser i Sverige. Det övergripande syftet är att kontrollera regelefterlevnad av gällande lagar och regler bland den tunga trafiken på det statliga vägnätet. Detta bidrar till att öka trafiksäkerheten, minska miljöbelastning samt vidmakthålla det statliga vägkapitalet.

En av de kontrollplatser som ingår i detta arbete är längst väg E4 utanför Sävar i Umeå kommun, Västerbottens län. Det kommer nyanläggas två kontrollplatser på vardera sida om vägen. Kontrollplatsen i norrgående riktning kommer vara den primära kontrollytan innehållande utrustning som bromsprovare, våg och inspektionsgrop.