Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ordförklaringar

I en vägutredning förekommer många olika termer (fackord) och uttryck. Några behöver förklaras och andra är självförklarande. Här hittar du termer med definitioner som förklarar begreppet bakom termen.

fyrstegsprincipen
utredningsmetod som tar hänsyn till påverkansåtgärder, bättre utnyttjande av vägnät, förbättringar av befintligt vägnät och nyinvesteringar i tur och ordning

inducerad trafik
genererad trafikefterfrågan på grund av ökad vägkapacitet

påverkansåtgärd
åtgärd med avsikt att förändra en trafikants vana (eng. mobility management) 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
beslutsunderlag grundat på inhämtad information om hur en eller flera åtgärder inverkar på människors hälsa och på miljön, enligt 1 kap 1 § miljöbalken

socialkonsekvensbeskrivning (SKB)
klarläggande om påverkan (på grund av förutsättningar) hos boende beroende på ålder, kön, etniskt ursprung etcetera

Hör av dig till oss om du behöver en definition eller en förklaring på ett annat ord så att vi kan fylla på ordlistan.