Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Entreprenad 8, Röbäck – Klockarbäcken – Tvärvägen

Förslag till vägsträckningar, Västra länken

Här nedan hittar du förslagen till sträckningar av entreprenad 8, Västra länken samt naturinventeringen som gjorts längst sträckan.

Cirka 8 km (beroende på sträckning), av detta ca 5 km nybyggnad. Byggtid ca 3 år. Omfattar nybygg-nad av mötesfri landsväg, bro över Umeälv (350-
450 m), 2-3 planskilda trafikplatser, 1 cirkulations-plats, 1 vägbro, 4-5 jordbruks-/fritidsportar.

Utställelsehandling Väg E12/Vännäsvägen, Klockarbäcken – Tvärvägen

Innehållsförteckning (pdf-fil, 75 kB)

Pärm 1

Orienteringskarta (jpeg-fil, 663 kB)
AP beskrivning Vännäsvägen 2011-03-15 (pdf-fil, 11,3 MB)
LST godk Vännäsvägen (pdf-fil, 299 kB)
MKB_Vännäsvägen (pdf-fil, 25,5 MB)
Tekniskt PM vägteknik (pdf-fil, 106 kB)
Tekniskt PM byggnadsverk (pdf-fil, 62 kB))
Tekniskt PM belysning (pdf-fil, 79 kB)
Tekniskt PM geoteknik (pdf-fil, 93 kB)
Tekniskt PM gestaltning (pdf-fil, 8,1 MB)
Bilaga Ytbehandlingsplan Tpl Klockarbäcken (pdf-fil, 24,4 MB)
Kostnadssammanställning (pdf-fil, 49 kB)
Sakägarförteckning (pdf-fil, 129 kB)
Samrådsredogörelse (pdf-fil, 1,2 MB)
Kallade kompl (pdf-fil, 118 kB)
Kallade Vännäsvägen (pdf-fil, 2,8 MB)
Plan kallade markägare (pdf-fil, 278 kB)
Protokoll Vännäsvägen (pdf-fil, 1,4 MB)
Karta Västra Umedalen (pdf-fil, 3,4 MB)
Karta Klockarbackens handelsområde (pdf-fil, 2,4 MB)
Karta Västerhiske (pdf-fil, 905 kB)
Detaljplan för kvarteret Biet (pdf-fil, 1,7 MB)
Detaljplan för Klockarbackens handelsområde (pdf-fil, 2,4 MB)
Karta Nordvästra backen (pdf-fil, 2,8 MB)
Karta Västra Umedalen (pdf-fil, 8,0 MB)

Pärm 2

Ritningsförteckning (pdf-fil, 24 kB)
802T0101 (pdf-fil, 484 kB)
802T0202 (pdf-fil, 479 kB)
802T0203 (pdf-fil, 621 kB)
802t0301 (pdf-fil, 232 kB)
802t0302 (pdf-fil, 224 kB)
802t0303 (pdf-fil, 234 kB)
802t0304 (pdf-fil, 235 kB)
802t0305 (pdf-fil, 227 kB)
802t0306 (pdf-fil, 231 kB)
802t0307 (pdf-fil, 219 kB)
802t0401 (pdf-fil, 230 kB)
802t0402 (pdf-fil, 578 kB)
802t0901 (pdf-fil, 181 kB)
802l0201 (pdf-fil, 963 kB)
Ritningsförteckning byggnadsverk (pdf-fil, 22 kB)
84bk2001 (pdf-fil, 172 kB)
84ck2001 (pdf-fil, 150 kB)
Ritningsförteckning buller (pdf-fil, 22 kB)
802n0201 (pdf-fil, 392 kB)
802n0202 (pdf-fil, 532 kB)
 

Bilder och kartor

Översiktskarta entreprenad 8, (pdf-fil, 1,46 MB)

Snedbild Röbäck, (jpeg-fil, 327 kB)

Snedbild Prästsjön, (jpeg-fil, 414 kB)

Fotomontage, Baggbölesidan vid Prästsjön, (pdf-fil, 8 MB)

Fotomontage Umedalensidan av Prästsjön, (pdf-fil, 8 MB) 

Miljökonsekvensbeskrivning

Väg E12/Vännäsvägen, delen Klockarbäcken - Tvärvägen (pdf-fil, 24,9 MB)

Naturinventering

Naturinventering av Västra länken, (pdf-fil, 7,4 MB)

Arbetsplan 2006-2008

Västra Länken

Teknisk utredning gällande del av Västra länken 2009 (pdf-fil, 2,8 MB)
Sammanställning av resultat från samhällsekonomiska beräkningar (pdf-fil, 7 MB)

Ställningstagande

Ställningstagande avseende vägutredning för Umeåprojektet, Västra länken med bilaga 1 och 2 (pdf-fil, 2,5 MB)

Vägutredning 2005

Umeåprojektet 2, vägutredning, sammanfattning, Umeåprojektet (pdf-fil, 5,5 MB)

Vägutredning 2002

Umeåprojektet 2, Vägutredning för alterntiva E4- och E12-förbindelser, Umeåprojektet (pdf-fil, 578 kB)
Umeåprojektet 2, Principskiss Umeåprojektet (karta, etapper inkl komb.alt), Umeåprojektet (pdf-fil, 213 kB)
Umeåprojektet 2, Vägutredning/beslutshandling, alternativa E4- och E12-förbindelser vid Umeå:
Innehåll, förord och läshänvisning, Umeåprojektet (pdf-fil, 124 kB)
Kapitel 2 och 3, Umeåprojektet (pdf-fil, 2,55 MB)
Kapitel 4, Umeåprojektet (pdf-fil, 8,66 MB)
Kapitel 5.1-5.2, Umeåprojektet (pdf-fil, 6,17 MB)
Kapitel 5.3, Umeåprojektet (pdf-fil, 9.28 MB)
Kapitel 5.4-5.5, Umeåprojektet (pdf-fil, 2.81 MB)
Kapitel 5.6-5.7, Umeåprojektet (pdf-fil, 9.25 MB)
Kapitel 6, 7 och 8, Umeåprojektet (pdf-fil, 6.64 MB)
Kapitel 9.1-9.2, Umeåprojektet (pdf-fil, 5.46 MB)
Kapitel 9.3-9.6, Umeåprojektet (pdf-fil, 5.42 MB)
Kapitel 9.7-9.8, Umeåprojektet (pdf-fil, 594 kB)
Kapitel 10, Umeåprojektet (pdf-fil, 178 kB)
Kapitel 11, 12 och 13, Umeåprojektet (pdf-fil, 3.87 MB)
Bilaga 1-5, Umeåprojektet (pdf-fil, 7.19 MB)

Förstudie 2000

Umeåprojektet 2, Förstudie, Umeåprojektet (pdf-fil 579 kB)