Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Visualisering av bro över Umeälven, vy från söder

Entreprenad 8 a, Röbäck-Klockarbäcken

Utställning omfattar arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning. Arbetsplanen innehåller förslag på nybyggande av väg E12, delen Röbäck - Klockarbäcken samt förslag på indragning av väg från allmänt underhåll Umeå kommun, Västerbottens län.

Utställningstiden är 18 april till 18 maj 2012.

Handlingar finns i Luleå: Trafikverket, Sundsbacken 2-4.

I Umeå: Trafikverket, Storgatan 60, Kommunhörnan i Stadsbiblioteket samt Stadshuset, Umeå kommun.

Synpunkter

Dina synpunkter ska ha kommit in till Trafikverket Region Nord, Box 809, 971 25 LULEÅ senast fredagen den 18 maj 2012. Under utställningstiden finns inkomna yttrande hos Trafikverket i Luleå.

Delgivning

Arbetsplanen berör eventuellt samfälld mark för vilken känd styrelse eller förvaltning saknas. De som är delägare underrättas endast genom kungörelsedelgivning enligt delgivningsanslag.

 

Karta över Västra länken 

Handling

Alla dokument öppnas i nytt fönster.

 

Pärm 1

Innehållsförteckning (pdf-fil, 126 kB)
Orienteringskarta (pdf-fil, 112 kB)
Beskrivning (pdf-fil, 4 MB)
Godkännande av MKB (pdf-fil, 365 kB)
Miljökonsekvensbeskrivning MKB (pdf-fil, 12 MB)

Barnkonsekvensanalys (pdf-fil, 2,5 MB)
Gestaltningsprogram, del 1 (pdf-fil, 12 MB)

Gestaltningsprogram, del 2 (pdf-fil, 7 MB)

Trafikutredning (pdf-fil, 3,5 MB)
Tekniskt PM byggnadsverk (pdf-fil, 78 kB)
Tekniskt PM, geoteknik (pdf-fil, 259 kB)
Tekniskt PM, geoteknik bro (pdf-fil, 66 kB)

Tekniskt PM, belysning (pdf-fil, 107 kB)

Tekniskt PM, vatten och ledningar (pdf-fil, 153 kB)

Kostnadssammanställning (pdf-fil, 90 kB)
Sakägarförteckning (pdf-fil, 724 kB)

Samrådsredogörelse (pdf-fil, 108 kB)

 

Protokoll sakägarsammanträde

Protokoll sakägare 100928 (pdf-fil, 3 MB)

Protokoll sakägare 100601 (pdf-fil, 2 MB)

Bilaga kallade norr om älven (pdf-fil, 3 MB)

Bilaga kallade söder om älven (pdf-fil, 3,5 MB)

Bilaga plan 1 kallade sakägare (pdf-fil, 649 kB)

Bilaga plan 2 kallade sakägare (pdf-fil, 799 kB)

 

Miljöhanteringsplan (pdf-fil, 58 kB)

 

Detaljplaner

Nipvägen och del av Bölevägen (pdf-fil, 1 MB)

2480K-P03-180 Västra Umedalen Karta (pdf-fil, 1 MB)

2480K-P05-112 Klockarbäckens handelsområde Karta (pdf-fil, 1 MB)

2480K-P05-1986 Röbäck Västra plankarta (pdf-fil, 309 kB)

2480k-P07-197 kvarteret Biet Karta (pdf-fil, 765 kB)

2480K-P07-318 Klockarbäckens handelsområde Karta (pdf-fil, 1 MB)

2480K-P19-1987 Klockarbäckens Industriområde Karta (pdf-fil, 683 kB)

2480K-P88-84 Röbäck (pdf-fil, 389 kB)

2480K-P92-29 Västra Umedalen Karta (pdf-fil, 1,9 MB)

2480K-P95-5 Områdesbestämmelser Baggböle Karta (pdf-fil, 1,2 MB)

2480K-P120-1986 Västra Röbäck ändring plankarta (pdf-fil, 524 kB)

2480K-P169-1991 Klockarbäckens Industriområde Karta (pdf-fil, 480 kB)

Detaljplan Röbäck  Karta (pdf-fil, 897 kB)

Plankarta aug 2011 (pdf-fil, 962 kB)

Översikt berörda detaljplaner (pdf-fil, 548 kB)

 

Pärm 2

Innehållsförteckning (pdf-fil, 126 kB) 

Översiktsplan (pdf-fil, 1,5 MB)

Ritningsförteckning, väg (pdf-fil, 99 kB)

Planritningar

801T0201 (pdf-fil, 727 kB)

801T0202 (pdf-fil, 487 kB)

801T0203 (pdf-fil, 953 kB)

801T0204 (pdf-fil, 705 kB)

801T0205 (pdf-fil, 546 kB)

801T0208 (pdf-fil, 736 kB)

 

Profilritningar och ramper

801T0301 (pdf-fil, 207 kB)

801T0302 (pdf-fil, 197 kB)

801T0303 (pdf-fil, 201 kB)

801T0304 (pdf-fil, 254 kB)

801T0305 (pdf-fil, 161 kB)

801T0309 (pdf-fil, 143 kB)

801T0310 (pdf-fil, 148 kB)

801T0311 (pdf-fil, 157 kB)

801T0312 (pdf-fil, 162 kB)

801T0324 (pdf-fil, 163 kB)

801T0325 (pdf-fil, 162 kB)

801T0326 (pdf-fil, 160 kB)

801T0327 (pdf-fil, 146 kB)

 

Profilritningar övriga vägar

801T0308 (pdf-fil, 182 kB)

801T0313 (pdf-fil, 195 kB)

801T0314 (pdf-fil, 187 kB)

801T0315 (pdf-fil, 195 kB)

801T0316 (pdf-fil, 207 kB)

801T0317 (pdf-fil, 167 kB)

801T0318 (pdf-fil, 172 kB)

801T0320 (pdf-fil, 177 kB)

801T0322 (pdf-fil, 142 kB)

801T0323 (pdf-fil, 137 kB)

814T0302 (pdf-fil, 157 kB)

 

Typsektioner detaljer

801T0401 (pdf-fil, 195 kB)
801T0402 (pdf-fil, 176 kB)
801T0405 (pdf-fil, 191 kB)

 

Typiska tvärsektioner

801T0901 (pdf-fil, 116 kB)

801T0902 (pdf-fil, 108 kB)

801T0903 (pdf-fil, 100 kB)

801T0904 (pdf-fil, 110 kB)

801T0905 (pdf-fil, 101 kB) 

 

Pärm 3

Innehållsförteckning (pdf-fil, 126 kB)

Ytbehandlingsplan

801L1001 (pdf-fil, 1 MB)

801L1003 (pdf-fil, 543 kB)

801L1005 (pdf-fil, 621 kB)

801L1007 (pdf-fil, 952 kB)

Ritningsförteckning (pdf-fil 80 kB)

Byggnadsverk

84AK2001 (pdf-fil, 200 kB)

841K2001 (pdf-fil, 264 kB)

842K2001 (pdf-fil, 202 kB)

843K2001 (pdf-fil, 198 kB)

844K2001 (pdf-fil, 209 kB)

845K2001 (pdf-fil, 220 kB)

846K2001 (pdf-fil, 334 kB)

847K2001 (pdf-fil, 208 kB)

848K2001 (pdf-fil, 194 kB)

Ritningsförteckning, Byggnadsverk (pdf-fil, 86 kB)

 

Vatten och ledning

801W0201 (pdf-fil, 697 kB)

801W0202 (pdf-fil, 411 kB)

801W0203 (pdf-fil, 850 kB)

801W0204 (pdf-fil, 670 kB)

801W0205 (pdf-fil, 489 kB)

 

Ritningsförteckning, vatten och ledning (pdf-fil, 78 kB)

 

Planritning, bullerutredning

801N0201 (pdf-fil, 2 MB)

801N0202 (pdf-fil, 1 MB)

801N0203 (pdf-fil, 1 MB)

801N0204 (pdf-fil, 1,8 MB)

801N0205 (pdf-fil, 3 MB) 

 

Pärm 4

Innehållsförteckning (pdf-fil, 126 kB)

Rapport

Rapport geotekniska undersökningar (pdf-fil, 56 kB)