Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Entreprenad 9, Röbäcksdalen – Röbäck

Förslag till vägsträckningar, Västra länken

Här nedan hittar du förslagen till sträckningar av entreprenad 8 och 9, Västra länken samt naturinventeringen som gjorts längst sträckan.

Cirka 2,5 km nybyggnad av mötesfri landsväg. Byggtid cirka 2 år. Entreprenaden omfattar nybygg-nad av mötesfri landsväg, 2-3 cirkulationsplatser,
4-5 jordbruks-/fritidsportar. Entreprenaden berör Natura 2000 område.

Samråd

Samrådsunderlag (pdf-fil, 615 kB)

Trafikutredningar

Trafikutredning Röbäck (pdf-fil, 3,1 MB)

Kulturmiljö

Arkeologisk förundersökning Vännäsvägen (pdf-fil, 5,8 MB)

Bilder och kartor

Entreprenad 9, förslag A, (pdf-fil-fil, 2,83 MB)

Entreprenad 9, förslag B, (pdf-fil-fil, 2 MB)

Alternativ A Böleäng, (pdf-fil, 2,86 MB)

Alternativ A Röbäck, (pdf-fil, 524 kB)

Alternativ B Röbäck, (pdf-fil, 520 kB)

Förslag till infart mot centrum, (pdf-fil, 550 kB)

Naturinventering

Naturinventeringen av Västra länken. (pdf-fil, 6MB)


Arbetsplan 2006-2008

Västra Länken

Teknisk utredning gällande del av Västra länken 2009 (pdf-fil, 2,8 MB)
Sammanställning av resultat från samhällsekonomiska beräkningar (pdf-fil, 7 MB)

Ställningstagande

Ställningstagande avseende vägutredning för Umeåprojektet, Västra länken med bilaga 1 och 2 (pdf-fil, 2,5 MB)

Vägutredning 2005

Umeåprojektet 2, vägutredning, sammanfattning, Umeåprojektet (pdf-fil, 5,5 MB)

Vägutredning 2002

Umeåprojektet 2, Vägutredning för alterntiva E4- och E12-förbindelser, Umeåprojektet (pdf-fil, 578 kB)
Umeåprojektet 2, Principskiss Umeåprojektet (karta, etapper inkl komb.alt), Umeåprojektet (pdf-fil, 213 kB)
Umeåprojektet 2, Vägutredning/beslutshandling, alternativa E4- och E12-förbindelser vid Umeå:
Innehåll, förord och läshänvisning, Umeåprojektet (pdf-fil, 124 kB)
Kapitel 2 och 3, Umeåprojektet (pdf-fil, 2,55 MB)
Kapitel 4, Umeåprojektet (pdf-fil, 8,66 MB)
Kapitel 5.1-5.2, Umeåprojektet (pdf-fil, 6,17 MB)
Kapitel 5.3, Umeåprojektet (pdf-fil, 9.28 MB)
Kapitel 5.4-5.5, Umeåprojektet (pdf-fil, 2.81 MB)
Kapitel 5.6-5.7, Umeåprojektet (pdf-fil, 9.25 MB)
Kapitel 6, 7 och 8, Umeåprojektet (pdf-fil, 6.64 MB)
Kapitel 9.1-9.2, Umeåprojektet (pdf-fil, 5.46 MB)
Kapitel 9.3-9.6, Umeåprojektet (pdf-fil, 5.42 MB)
Kapitel 9.7-9.8, Umeåprojektet (pdf-fil, 594 kB)
Kapitel 10, Umeåprojektet (pdf-fil, 178 kB)
Kapitel 11, 12 och 13, Umeåprojektet (pdf-fil, 3.87 MB)
Bilaga 1-5, Umeåprojektet (pdf-fil, 7.19 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning

 MKB godkänd av Länsstyrelsen (pdf-fil, 8,4 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inom N2000

Sida 1-13, Umeåprojektet (pdf-fil, 9.13 MB)
Sida 14-28, Umeåprojektet (pdf-fil, 8.96 MB)
Sida 29-37, Umeåprojektet (pdf-fil 4.88 MB)

Förstudie 2000

Umeåprojektet 2, Förstudie, Umeåprojektet (pdf-fil 579 kB)