Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Entreprenad 9, arbetsplan

Arbetsplan E12, Röbäcksdalen-Röbäck

Handlingarna nedan är från utställelsehandlingen för delen E12, Röbäcksdalen-Röbäck. Efter utställelse har smärre justeringar gjorts och handlingen har skickats till Trafikverkets avdelning Juridik och Planprövning för fastställelseprövning. Prövningen pågår och beräknas bli färdig under 2014.

Pärm 1

Innehållsförteckning (pdf-fil, 9 kB)
Orienteringskarta (pdf-fil, 2,7 MB)
Beskrivning (pdf-fil, 12 MB)
Godkännande av MKB (pdf-fil, 27 kB)
MKB (pdf-fil, 8,6 MB)
MKB med gestaltningsprogram (pdf-fil, 4,8 MB)
Byggnadsverk (pdf-fil, 63 kB)
Byggnadsverk framsida (pdf-fil, 5,5 MB)
Tekniskt PM, Geoteknik (pdf-fil, 98 kB)
Tekniskt PM, Geoteknik, bilaga (pdf-fil, 120 kB)
Sakägarförteckning (pdf-fil, 7 MB)
Fastighetsförteckning (pdf-fil, 5,8 MB)

Protokoll sakägarsammanträde

Protokoll påskrivet av justeringsmän (pdf-fil, 3,9 MB)
Bilaga 1 Brev sakägarsammanträde E9 (pdf-fil, 110 kB)
Bilaga 2 Fastighetsförteckning kallade (pdf-fil, 60 kB)
Bilaga 3 Fastighetsförteckning närvarande (pdf-fil, 32 kB)
Bilaga 4 skriftliga synpunkter (pdf-fil, 7,4 MB)

Kostnadskalkyl (pdf-fil, 11 kB)

Detaljplaner

Förteckning detaljplaner (pdf-fil, 10 kB)
2480K-P56_1972 (pdf-fil, 4,4 MB)
2480K-P120_1963 (pdf-fil, 5,5 MB)
2480K-P142_1972 (pdf-fil, 4 MB)

Pärm 2

Innehållsförteckning (pdf-fil, 9 kB)
Ritningsförteckning (pdf-fil, 30 kB)

Översiktsritningar

901T0101 (pdf-fil, 1 MB)
901T0102 (pdf-fil, 124 kB)

Planer

901T0201 (pdf-fil, 499 kB)
901T0202 (pdf-fil, 531 kB)
901T0203 (pdf-fil, 498 kB)
901T0204 (pdf-fil, 483 kB)
901T0205 (pdf-fil, 612 kB)
901T0206 (pdf-fil, 287 kB)

Profiler

901T0301 (pdf-fil, 161 kB)
901T0302 (pdf-fil, 141 kB)
901T0303 (pdf-fil, 148 kB)
901T0304 (pdf-fil, 139 kB)
901T0305 (pdf-fil, 97 kB)
901T0306 (pdf-fil, 115 kB)
901T0307 (pdf-fil, 97 kB)
901T0308 (pdf-fil, 97 kB)
901T0309 (pdf-fil, 97 kB)
901T0310 (pdf-fil, 92 kB)
901T0311 (pdf-fil, 91 kB)
901T0312 (pdf-fil, 88 kB)

Typsektioner

901T0401 (pdf-fil, 324 kB)
901T0402 (pdf-fil, 278 kB)
901T0403 (pdf-fil, 159 kB)
901T0404 (pdf-fil, 150 kB)
901T0405 (pdf-fil, 150 kB)

Pärm 3

Innehållsförteckning (pdf-fil, 9 kB)

Detaljritningar

901T0501 (pdf-fil, 439 kB)
901T0502 (pdf-fil, 367 kB)

Tvärsektioner

901T0901 (pdf-fil, 149 kB)
901T0902 (pdf-fil, 146 kB)
901T0903 (pdf-fil, 154 kB)
901T0904 (pdf-fil, 137 kB)

Broritningar

941K2001 (pdf-fil, 279 kB)
941K2002 (pdf-fil, 285 kB)
941K2003 (pdf-fil, 431 kB)
941K2004 (pdf-fil, 270 kB)
941K2005 (pdf-fil, 264 kB)
941K2006 (pdf-fil, 289 kB)

Ledningar

901W5101 (pdf-fil, 526 kB)
901W5102 (pdf-fil, 436 kB)
901W5103 (pdf-fil, 462 kB)

Pärm 4

Innehållsförteckning (pdf-fil, 9 kB)

Rgeo

Rgeo (pdf-fil, 48 kB)
Bilaga 1 (pdf-fil, 12 MB)
Bilaga 2 (pdf-fil, 7 MB)
Bilaga 3 (pdf-fil, 896 kB)
Bilaga 4 (pdf-fil, 502 kB)
Bilaga 5 (pdf-fil, 119 kB)
Bilaga 6 (pdf-fil, 12 MB)
Bilaga 7 (pdf-fil, 425 kB)
Bilaga 8 (pdf-fil, 14 kB)

Planer

901G0201 (pdf-fil, 750 kB)
901G0202 (pdf-fil, 767 kB)
901G0203 (pdf-fil, 574 kB)
901G0204 (pdf-fil, 647 kB)
901G0205 (pdf-fil, 811 kB)

Broplaner

901G2001 (pdf-fil, 544 kB)
901G2002 (pdf-fil, 561 kB)
901G2003 (pdf-fil, 555 kB)
901G2004 (pdf-fil, 563 kB)
901G2005 (pdf-fil, 557 kB)
901G2006 (pdf-fil, 533 kB)