Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil på en landsväg.

Väg 741, Ånäset-Estersmark, bärighetsåtgärder

Trafikverket vill förstärka och förbättra väg 741 mellan Ånäset och Estersmark. På så sätt blir sträckan säkrare för alla trafikanter. Dessutom skulle vägen fungera betydligt bättre för näringslivets transporter i området.

Vi vill förbättra och förstärka vägen i dess befintliga sträckning. Utöver mindre profiljusteringar vill vi förbättra sikten som idag är dålig, samt anslutningar med siktproblem. Trummor som utgör vandringshinder bör läggas om eller bytas ut. 

Många olika förbättringar

Idag har väg 741 tvärgående och längsgående tjälsprickor, blockuppfrysningar, kanthäng, ojämnheter och bristande bärighet.

Om vi förbättrar vägen bedömer vi att trafiksäkerheten ökar. Sikten förbättras vid vägen och dess korsningar. Vi ökar tillgängligheten för näringslivets transporter.