Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bil på en landsväg.

Väg 741, Ånäset-Estersmark, bärighetsåtgärder

Trafikverket vill förstärka och förbättra väg 741 mellan Ånäset och Estersmark. På så sätt blir sträckan säkrare för alla trafikanter. Dessutom skulle vägen fungera betydligt bättre för näringslivets transporter i området.

Projektet är slutfört och kommer tas bort från Trafikverkets webbplats den 19 februari 2021.

Vi har förbättrat och förstärkt vägen i dess befintliga sträckning. Utöver mindre profiljusteringar har vi förbättrat sikten som var dålig, samt anslutningar med siktproblem. Trummor som utgör vandringshinder har vi lagt om eller bytt ut. 

Många olika förbättringar

Väg 741 hade tidigare tvärgående och längsgående tjälsprickor, blockuppfrysningar, kanthäng, ojämnheter och bristande bärighet.

Vi har förbättrat bärigheten på vägen för att öka trafiksäkerheten på sträckan. Sikten förbättras vid vägen och dess korsningar. Vi ökar tillgängligheten för näringslivets transporter.