Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 805, 5-vägskälet–Brutorp, bärighetsåtgärder

Väg 805 på sträckan 5-vägskälet och Brutorp inom Skellefteå kommun används som lokalväg för boende och för näringslivets transporter. Vägen har beläggningsskador och dålig bärighet.

Vi förbättrar den befintliga vägen genom förstärkning av vägkroppen, dikesåtgärder, omläggning eller byte av vägtrummor samt andra justeringar längs sträckan.

Åtgärderna förväntas ge som resultat att vägen når full bärighet och hög ytstandard. Sikten på vägen kommer att förbättras. Framkomligheten och trafiksäkerheten kommer att öka. Vägen beräknas vara klar under 2019.