Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 805, Åbyn-Burträsk, gång- och cykelväg

Trafikverket bygger en gång- och cykelväg mellan Åbyn och Burträsk för att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs väg 805.

Trafikverket vill förbättra säkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter längs väg 805 mellan Åbyn och Burträsk. Därför bygger Trafikverket en gång- och cykelväg mellan byarna.

Väg 805, Kamvägen, utgör den enda förbindelsen mellan byarna Åbyn och Burträsk i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Vägen är en genomfartsled, men fungerar också som ett stråk för oskyddade trafikanter. Trafiken längs Kamvägen uppgår till cirka 1350 fordon per dygn, varav 92 fordon är tung trafik.

Den tunga trafiken har ökat under de senaste åren. Längs den aktuella vägsträckan som är cirka 1 km lång saknas idag möjlighet för oskyddade trafikanter att färdas på ett trafiksäkert sätt. Gång- och cykeltrafikanter färdas i blandtrafik längs Kamvägen för att röra sig mellan bebyggelse och målpunkter som skola och fritidsaktiviteter. Trafiken och vägens utformning gör att situationen för oskyddade trafikanter upplevs som osäker.

Läs mer om projektet under fördjupning.