Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E45/Storgatan, Dorotea, Västerbottens län.

E45, Storgatan i Dorotea, tätortsupprustning

Trafikverket planerar för en upprustning av väg E45 genom Dorotea, för att skapa en attraktiv tätort med ökad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet och en trygg miljö för oskyddade trafikanter.

Arbetet omfattar framtagande av bygghandling. Området sträcker sig från Snickerigatan i öst till kyrkogården i väst samt korsningen med väg 1052, där en gång- och cykelbana ska anläggas längs E45 genom Dorotea tätort. Den totala sträckan är 2,5 kilometer lång.

Målen med projektet
Syftet med projektet är att skapa en trafiksäker genomfart genom Dorotea tätort. Detta bidrar till en trivsammare tätortsmiljö och ökad säkerhet för oskyddade trafikanter i samband med anläggandet av en gång- och cykelbana.