Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Befintlig busshållplats utmed E12 vid Furuvik

E12 Lycksele Furuvik

Trafikverket och Lycksele kommun planerar tillsammans att bygga en busshållplats med anslutande gång- och cykelvägar och en ordnad passage över E12 vid Furuvik.

I dag saknas en busshållplats utmed E12 vid Furuvik i riktning mot Lycksele. Den hållplats som vi ska bygga i höst ska uppfylla kraven på god tillgänglighet för alla. Även befintlig busshållplats i riktning mot Umeå behöver tillgänglighetsanpassas för att fungera bättre för fler resenärer. Dessutom ska vi bygga en ordnad passage vid E12 för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken och öka framkomligheten mellan Furuvik strand och Furuvik, där bland annat en skola finns. Lycksele kommun utreder nu en planskild lösning över E12.

Syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Furuvik och Furuvik strand samt att öka tillgängligheten till den regionala kollektivtrafiken för området i sin helhet.

Arbetet samfinansieras av Trafikverket och Lycksele kommun.

Läs mer om projektet under "Fördjupning".