Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E12, Vindelälven vid Vännäsby, gång- och cykelbro

Trafikverket planerar för en gång- och cykelbro med anslutande gång- och cykelväg över Vindelälven i Vännäsby för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Väg E12 passerar över Vindelälven på en smal bro som endast är anpassad för motorfordonstrafik. Skyltad hastighet är 70 km/h. Bron utgör i dagsläget det enda alternativet för oskyddade trafikanter att ta sig från Vännäs och Vännäsby till närliggande byar på östra sidan av Vindelälven längs väg E12 samt byar längs väg 628 eller målpunkter som exempelvis Slöjdarnas hus. Det parallella vägnätet från Umeå med anslutning öster om Vindelälven slutar vid en järnvägsövergång med gångfålla, strax innan bron.

Mål och syfte med projektet

Det huvudsakliga syftet med projektet är att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter över Vindelälven vid Vännäsby.