Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar på motorväg

E4, trafikplats Sikeå

Vi planerar att bygga en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå. Målet är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för både fordonstrafik och oskyddade trafikanter.

Korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå är problematisk och olyckstillbud uppstår. En planskild trafikplats innebär ökad trafiksäkerhet, och framkomlighet, både för E4:ans trafik och för den lokala trafiken.

Vi planerar därför att bygga en planskild trafikplats på väg E4 vid korsning med anslutande väg 667 mot Sikeå och väg 651 mot Robertsfors.

Samråd

I november 2020 hade vi ett samråd där vi kunde visa vårt förslag till hur trafikplatsens lokalisering, utformning och avvägning mellan olika intressen. Vi bearbetar nu inkomna synpunkter som vi sedan redovisar i en samrådredogörelse. Vi beräknar att ställa ut vägplanen för allmänhetens granskning till sommaren 2021.