Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ren som springer över en väg.

E4, Västerbotten, faunabroar stora däggdjur

Trafikverket ska bygga två planfria passager i form av faunabroar över E4 i Västerbotten, där vilt och ren kan passera.

För att möjliggöra en långsiktigt hållbar renskötsel, begränsa barriäreffekterna för vilt och förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten har Trafikverket sett ett behov av åtgärder längs E4 i Norrbotten och Västerbotten.

På grund av stängsel och höga trafikmängder är E4 idag en stark barriär i landskapet för rennäringen och vilda djur. På flera ställen är idag kustremsan öster om E4 mycket svår att nyttja för rennäringen och vilda djur löper stora risker när de väljer att passera E4 för att nå områden på andra sidan vägen.

Vi planerar därför att bygga två planfria passager i form av faunabroar över E4 där vilt och ren kan passera. En bro byggs i höjd med Gladaberget i närheten av Djäkneboda. En bro planeras att byggas i höjd med Granberget mellan Sikeå och Gumboda.  

Trafikpåverkan

Vid bygget av bron vid Gladaberget leds trafiken om via en tillfällig väg vid sidan om E4. Hastigheten har satts ner.